Học hát bài: Tre ngã bên Lăng Bác

Số trang: 0
Mã số: 224777
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 08:40:27
I/Mục tiêu:    -  Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.    -   Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,          to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.    -   Biết bài hát này là bài hát của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích viết. II/Chuẩn bị của giáo viên:    -  Nhạc cụ đệm.    -   Băng nghe mẫu.    -  Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu:    -   Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.    -  Kiểm tra bài cũ:Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học    -   Bài mới:
— Xem thêm —