Học hát bài: Tre ngã bên Lăng Bác

Lượt xem: 505
Số trang: 0
Mã số: 224777
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 08:40:27
I/Mục tiêu:

   -  Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

   -   Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,  

       to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.

   -   Biết bài hát này là bài hát của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích viết.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

   -  Nhạc cụ đệm.

   -   Băng nghe mẫu.

   -  Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

   -   Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

   -  Kiểm tra bài cũ:Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học

   -   Bài mới: I/Mục tiêu:    -  Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.    -   Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,          to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.    -   Biết bài hát này là bài hát của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích viết. II/Chuẩn bị của giáo viên:    -  Nhạc cụ đệm.    -   Băng nghe mẫu.    -  Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu:    -   Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.    -  Kiểm tra bài cũ:Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học    -   Bài mới:
— Xem thêm —