SLIDE MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

Số trang: 21
Mã số: 224483
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 21
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-21 12:32:17
Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm marketing III. Những quyết định về sản phẩm IV. Chu kỳ sống của sản phẩm B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm II. Nội dung của Chính sách sản phẩm 1. Chính sách chủng loại sản phẩm 2. Chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm 3. Chính sách sản phẩm mới V. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm 1. Khái niệm 2. Phân loại sản phẩm a. Phân theo đặc điểm sử dụng - Hàng lâu bền - Hàng không bền Chương 5:CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm theo quan điểm marketing III. Những quyết định về sản phẩm IV. Chu kỳ sống của sản phẩm B. NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM I. Khái niệm II. Nội dung của Chính sách sản phẩm 1. Chính sách chủng loại sản phẩm 2. Chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm 3. Chính sách sản phẩm mới V. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI Chương 5:CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm 1. Khái niệm a. Phân theo đặc điểm sử dụng -Hàng lâu bền -Hàng không bền -Dịch vụ b. Phân theo thói quen mua sắm của người tiêu dùng * Hàng tiêu dùng -Hàng tiện dụng + Hàng thiết yếu + Hàng tùy hứng + Hàng cần kíp -Hàng lựa chọn -Hàng chuyên dụng -Hàng nằm (hàng nhu cầu thụ động) * Hàng kỹ nghệ: nguyên nhiên vật liệu, thiết bị, phụ liệu 2. Phân loại sản phẩm Chương 5:CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm Lõi lợi ích Chất Đặc lượng điểm BaoKiểu bìdáng Nhãn hiệu Lớp hữu hình Dv Bảo hành Dv trả góp Dv kỹ thuật Dv thông tin Lớp dịch vụ Lõi lợi ích: là cái vì nó mà khách hàng mua sp Lớp vật chất: những vật thể tạo nên lõi lợi ích Lớp dịch vụ: những yếu tố nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của sp Chương 5:CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm a.Kháiniệm:Nhãnhiệusảnphẩmlànhữngdấuhiệuvậtchấtđể xácđịnhnhữngsảnphẩmcủaDN,phânbiệtnóvớisảnphẩmcủa nhữngDNkhác. adidas Trong nhãn hiệu, chúng ta phân biệt: -Tên hiệu (brand name): phần đọc được của nhãn hiệu -Dấu hiệu (brand mark): phần không đọc được của nhãn hiệu -Nhãn hiệu thương mại (trademark):là toàn bộ hay một phần của nhãn hiệu được luật pháp bảo vệ. Microsoft  Chương 5:CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm a. Khái niệm b. Quyết định về lập nhãn hiệu -Khônglậpnhãnhiệu:giảmchiphívềbaobì,qủangcáo-giảm giábán -Lậpnhãnhiệu: +Đvớingườimua:biếthơnvềchấtlượng,thuậnlợitronglựa chọnsảnphẩm,nhậnrasảnphẩmmới +Đvớingườibán:Dễthựchiệnnhữngđơnhàng,kiểmtrahàng, bảovệchốngbắtchước,trungthànhhóakháchhàng,chiađoạn thịtrườngchinhphục +Đvớixãhội:ngườibáncótráchnhiệmvớichấtlượnghàng củamình,kíchthíchcảitiếnchấtlượng,nângcaohiệusuấtcủa ngườimua. Lập nhãn hiệu Không lập nhãn hiệu Chương 5:CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm a. Khái niệm b. Quyết định về lập nhãn hiệu c. Quyết định về gia đình nhãn hiệu d.Nhữngyêucầukhichọnlựanhãnhiệu +Phảigợicảm,thểhiệnđượccôngdụngvàđặcđiểmSP +Phảidễđọc,dễnhậnravàdễnhớ +Phảiđộcđáo +Phảikhônggâyhiểulầmkhiphátâmởnướcngoài +Cóthểđăngkýđượcvàđượcphápluậtbảovệ Nhãn hiệu gia đình Nhãn hiệu kết hợp Nhãn hiệu chung Nhãn hiệu riêng Chương 5:CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm 2. Các quyết định về bao bì a.Baobìlàcáibaophủvậthoặclàcáichứađựngsảnphẩm Việctạobaobì(packaging)lànhữnghoạtđộngnhằmvẽkiểu vàsảnxuấtđồchứahaygóichomộtsảnphẩm. b.Khitạobaobìcầnlưuý: Phảibảovệđượccácthuộctínhcủasảnphẩm Phảithíchứngvớitậpquántiêuthụcủasảnphẩm Cầnhấpdẫn,đẹpmắtđểtạolòngtinvàhứngthúsửdụng PhảilàmđượcnhiệmvụthôngtinvềSPvàhướngdẫnbảo quản,sửdụngSP Phảithíchứngvớinhữngtiêuchuẩn,luậtlệvàquyếtđịnhcủa thịtrườngmụctiêu Chương 5:CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm 2. Các quyết định về bao bì 3. Các quyết định về kiểu dáng sản phẩm a.KiểudánglànhữngpháchọavàhìnhthứcbênngoàicủaSP b.Yêucầu: Tạo cho SP có giá trị sử dụng cao Có giá trị thẩm mỹ và thực hành Tăng uy tín và sự hấp dẫn của SP Độc đáo và ly kỳ hóa SP Dễ dàng phân biệt với các SP khác Dễ sử dụng và bảo quản Chương 5:CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM I. Khái niệm và phân loại sản phẩm II. Cấu trúc sản phẩm III. Các quyết định marketing về sản phẩm 1. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm 2. Các quyết định về bao bì 3. Các quyết định về kiểu dáng sản phẩm 4. Các quyết định về dịch vụ a.Dịchvụthôngtin b.Dịchvụkỹthuật c.Dịchvụbảohành d.Dịchvụtíndụng e.Dịchvụkhiếunạivàđiềuchỉnh Chương 5:CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM A. SẢN PHẨM VÀ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM IV. Chu kỳ sống của sản phẩm 1.Kháiniệm: ChukỳsốngcủaSP(vòngđờicủaSP)làkhoảngthờigiantồn tạicủaSPtrênthịtrường.NóđượctínhtừkhiSPlầnđầutiên xuấthiệnchotớikhiSPkhôngtiêuthụđượcnữaphảirútlui khỏithịtrường Thời gian Thiết kế SPTriển khai SP Lợi nhuận Doanh số Phát triển Bảo hòaSuy tàn Lỗ/ cfí đầu tư ($) Doanh số và lợi nhuận ($) t0t1t2t3t4t5 Thời gian Thiết kế SP Triển khai SP Lợi nhuận Doanh số Phát triển Bảo hòaSuy tàn Lỗ/ cfí đầu tư ($) Doanh số và lợi nhuận ($) t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 2. Các quyết định marketing trong chu kỳ sống của SP a. Giai đoạn triển khai (t1-t2): -Doanh thu: tăng chậm, Chi phí: cao, do đẩy mạnh quảng cáo, hoàn thiện SP, hỗ trợ tiêu thụ = Lợi nhuận: thường thấp hoặc lỗ -Các quyết định marketing: + Về SP: Giới thiệu SP, KCS, hiệu chỉnh khả năng thương mại của SP, chủng loại hạn chế + Về giá cả: Giá linh hoạt, có khả năng áp dụng ch.sách giá cao + Về phân phối: Ffối có giới hạn (ffối độc quyền hay hạn chế) + Về cổ động: Quảng cáo mạnh, hướng vào người tiên phong đổi mới Thời gian Thiết kế SP Triển khai SP Lợi nhuận Doanh số Phát triển Bảo hòaSuy tàn Lỗ/ cfí đầu tư ($) Doanh số và lợi nhuận ($) t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 2. Các quyết định marketing trong chu kỳ sống của ...
— Xem thêm —
Bình luận