LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI ĐẠO PHẬT ẤN ĐỘ

Lượt xem: 354
Số trang: 0
Mã số: 224238
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-18 08:29:51
Khoảng 1500 năm TCN trên bờ sông Hằng, hình thành một số nhà nước đầu tiên, đứng đầu là các tiểu vương, mạnh nhất là nước Magahda. - Dưới thời gian trị vì của hai vị vua Chandragupta và Asoka, đế chế Magadha ngày càng mở rộng. Khoảng 1500 năm TCN trên bờ sông Hằng, hình thành một số nhà nước đầu tiên, đứng đầu là các tiểu vương, mạnh nhất là nước Magahda. - Dưới thời gian trị vì của hai vị vua Chandragupta và Asoka, đế chế Magadha ngày càng mở rộng. Khoảng 1500 năm TCN trên bờ sông Hằng, hình thành một số nhà nước đầu tiên, đứng đầu là các tiểu vương, mạnh nhất là nước Magahda. - Dưới thời gian trị vì của hai vị vua Chandragupta và Asoka, đế chế Magadha ngày càng mở rộng. Khoảng 1500 năm TCN trên bờ sông Hằng, hình thành một số nhà nước đầu tiên, đứng đầu là các tiểu vương, mạnh nhất là nước Magahda. - Dưới thời gian trị vì của hai vị vua Chandragupta và Asoka, đế chế Magadha ngày càng mở rộng.
— Xem thêm —