Đề tài : Thêm bớt-phân chia – tách gộp trong phạm vi 9

Số trang: 7
Mã số: 222688
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
LÀM QUEN VỚI TOÁN
Đề tài : Thêm bớt-phân chia – tách
gp trong phạm vi 9
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Trhiểu từ 1 nm có số ợng ban đầu là 9, tr
thtách ra thành hai nm hoặc thành nhiều nm
nhhơn bng nhiều ch khác nhau, khi gộp lại thì
trở về s lượng ban đầu.
Trẻ biết tách số lượng 9 thành hai hoặc nhiều nhóm
nhbằng nhiều cách khác nhau theo đặc điểm đối
tượng.
Phát triển tư duy, ngôn ngữ tn học : nhiều n
ít hơn, bằng nhau, tách, gộp.
Giáo dục trẻ biết chia sẻ kinh nghiệm cùng bạn.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
II.CHUẨN BỊ :
Các loại hoa (mai, đào, cúc…) nhựa số lượng đủ
cho mỗi cháu 10 hoa
1 mâm qucác loại, 3 tờ giấy lịch, 2 hình người
khổng lồ vẽ trên nền
Tập toán, bút lông, bút màu, h kéo… đủ cho
hoạt động của trẻ.
Bảng của cô.
III.TCHỨC HOẠT ĐỘNG :
Hoạt động của cô D
ự kiến hoạt động của
tr
Hoạt động 1 : Củng cố số luợng 9
*Yêu cu:“Mỗi bạn lấy 1 nắm hoa
cầm bên tay trái”
- Trẻ làm theo yêu cu
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
“Con cm bao nhiêu hoa ?” - Trẻ trả lời theo số hoa
ly được
(Hỏi vài cá nhân trẻ)
“Con hãy làm sao để trên tay con
có 9 hoa ?”
- Trẻ thêm hoặc bớt
theo shoa
“Con làm như thế nào để có số
lượng 9 ?”
- Trẻ :Lúc đầu con lấy
7 hoa, sai có thy thêm
2 hoa bằng 9 hoa
Hoạt động 2 : Tách gộp nhóm số
lượng 9
- Trẻ ngồi đội hình U
“Từ 9 bông hoa con hãy tách nhóm
bên trái con là 7 hoa. Vậy bên tay
phải con còn li mấy hoa?”
- Bên tay phải còn lại 2
hoa
“Con có nhận xét gì về số lượng
của 2 nhóm vừa tách ra so với số
lượng ban đầu?
- Số lượng ít đi, giảm
đi so với số lượng ban
đầu
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 05:32:21
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Trẻ hiểu từ 1 nhóm có số lượng ban đầu là 9, trẻ có thể tách ra thành hai nhóm hoặc thành nhiều nhóm nhỏ hơn bằng nhiều cách khác nhau, khi gộp lại thì trở về số lượng ban đầu. Trẻ biết tách số lượng 9 thành hai hoặc nhiều nhóm nhỏ bằng nhiều cách khác nhau theo đặc điểm đối tượng. Phát triển tư duy, ngôn ngữ toán học : nhiều hơn – ít hơn, bằng nhau, tách, gộp. Giáo dục trẻ biết chia sẻ kinh nghiệm cùng bạn. II.CHUẨN BỊ :
— Xem thêm —