CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ ĐỀ TÀI: THƠ NẮNG BỐN MÙA

Lượt xem: 4918
Số trang: 0
Mã số: 222617
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 06:11:49
I. Mục đích yêu cầu:
1. Giúp trẻ hiểu bài thơ:
- Biết tên bài thơ: Nắng bốn mùa
- Cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ:
Dịu dàng / và nhẹ nhàng
Vần là chị nắng xuân
Hung hăng / hay giận dữ
Là ánh nắng / mùa hè
Vàng hoe / như muốn khóc
Chẳng ai khác / nắng thu
Mùa đông / khóc hu hu
Bởi vì / không có nắng
- Nắm được nội dung chính: mô tả ánh
nắng của bốn mùa
(xuân: nhẹ nhàng, ấm áp, tươi vui
Hè: nắng vàng gay gắt
Thu: ít nắng, nắng nhẹ
Đông: trời không có nắng)
2. Nghe và hưởng khi đọc thơ cùng cô (biểu lộ
cảm xúc khi diễn cảm)
3. Phát triển tưởng tượng, xúc cảm, tư duy, trí
nhơ, ngôn ngữ
4. Phát triển tri giác phân tích cho trẻ (liên hệ
giữa hình ảnh và các mùa)  tập làm quen
các biểu tượng tượng trưng bốn mùa (4
vòng)
5. Giáo dục cảm xúc thẩm mỹ yêu thích thơ
hay (qua lời phổ nhạc I. Mục đích yêu cầu: 1. Giúp trẻ hiểu bài thơ: - Biết tên bài thơ: Nắng bốn mùa - Cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ: Dịu dàng / và nhẹ nhàng Vần là chị nắng xuân Hung hăng / hay giận dữ Là ánh nắng / mùa hè Vàng hoe / như muốn khóc Chẳng ai khác / nắng thu Mùa đông / khóc hu hu Bởi vì / không có nắng - Nắm được nội dung chính: mô tả ánh nắng của bốn mùa (xuân: nhẹ nhàng, ấm áp, tươi vui Hè: nắng vàng gay gắt Thu: ít nắng, nắng nhẹ Đông: trời không có nắng) 2. Nghe và hưởng khi đọc thơ cùng cô (biểu lộ cảm xúc khi diễn cảm) 3. Phát triển tưởng tượng, xúc cảm, tư duy, trí nhơ, ngôn ngữ 4. Phát triển tri giác phân tích cho trẻ (liên hệ giữa hình ảnh và các mùa)  tập làm quen các biểu tượng tượng trưng bốn mùa (4 vòng) 5. Giáo dục cảm xúc thẩm mỹ yêu thích thơ hay (qua lời phổ nhạc
— Xem thêm —