ĐỀ TÀI: Câu chuyện Thỏ và Rùa

Lượt xem: 586
Số trang: 0
Mã số: 222558
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 06:25:01
I. Nhiệm vụ giáo dưỡng:
- Trẻ nhớ nội dung câu chuyện thi chạy giữa
rùa và thỏ và kể lại câu chuyện bằng ngôn
ngữ của trẻ
- Tự tạo ra một số nhân vật bằng rối và sử
dụng nhân vật rối để kể chuyện sáng tạo
- Biết tự đặt tên cho câu chuyện
II. Nhiệm vụ phát triển:
 Phát triển ngôn ngữ :
- Trẻ nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô
- Trẻ nói to rõ mạch lạc và nói câu trọn vẹn
- Trẻ biết sử dụng trạng ngữ chỉ thời gian
 Phát triển khả năng nghe :
- Biết lắng nghe bạn nghe cô kể chuyện I. Nhiệm vụ giáo dưỡng: - Trẻ nhớ nội dung câu chuyện thi chạy giữa rùa và thỏ và kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ của trẻ - Tự tạo ra một số nhân vật bằng rối và sử dụng nhân vật rối để kể chuyện sáng tạo - Biết tự đặt tên cho câu chuyện II. Nhiệm vụ phát triển:  Phát triển ngôn ngữ : - Trẻ nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô - Trẻ nói to rõ mạch lạc và nói câu trọn vẹn - Trẻ biết sử dụng trạng ngữ chỉ thời gian  Phát triển khả năng nghe : - Biết lắng nghe bạn nghe cô kể chuyện
— Xem thêm —