Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 06:31:39
Mục tiêu: a) Kiến thức: Giúp Hs dựa theo mẫu đơn của bài tập đọc Đơn xin vào Đội, mỗi Hs viết được một lá đơn xin vào đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh . b)Kỹ năng: Rèn Hs biết viết đúng, chính xác nội dung của đơn. c) Thái độ: Giáo dục Hs biết tôn trọng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Tập làm văn viết đơn xin vào Đội I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Giúp Hs dựa theo mẫu đơn của bài tập đọc Đơn xin vào Đội, mỗi Hs viết được một lá đơn xin vào đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh . b) Kỹ năng: Rèn Hs biết viết đúng, chính xác nội dung của đơn. c) Thái độ: Giáo dục Hs biết tôn trọng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. II/ Chuẩn bị: * GV: Giấy rời để Hs viết đơn, VBT. * HS: VBT, bút. III/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 1. Bài cũ: - Gv kiểm tra vở của 3 Hs viết đơn xin cấp thẻ đọc sách. - Nói những điều em biết về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. - Gv nhận xét bài cũ. 2. Giới thiệu và nêu vấn đề. Giới thiệu bài + ghi tựa. 3. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập. - Mục tiêu: Giúp cho Hs dựa theo mẫu đơn , viết được một lá đơn xin vào Đội. - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài. - GV hỏi: Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu, phần nào không nhất thiết phải hoàn toàn như mẫu? Vì sao? - Gv chia lớp thành 2 nhóm thảo luận. - Gv và Hs nhận xét bổ sung thêm. - Gv chốt lại: + Lá đơn phải trình bày theo mẫu: . Mở đầu đơn phải viết tên Đội ( Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh). PP: Vấn đáp, thảo luận, thực hành. Hs đọc. Cả lớp đọc thầm theo. Hai dãy lên thi đua, mỗi dạy 5 học sinh. Hs thảo luận. Đại diện hai nhóm lên trình bày. . Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn. . Tên của đơn : Đơn xin. . Tên người hoặc tổ chức nhận đơn. . Ho,ï tên và ngày, tháng, năm sinh của người viết đơn ; người viết là Hs của lớp nào ……. . Trình bày lí do viết đơn. . Lời hứa của người viết đơn khi đạt được nguyện vọng. . Chữ kí và họ, tên của người viết lá đơn. + Trong các nội dung trên thì phần lí do viết đơn, bày tò nguyện vọng, lời hứa là những nội dung không cần thiết viết khuôn mẫu. Vì mỗi người có một lí do, nguyện vọng và lời hứa riêng. Người viết được tự nhiên, thoải mái viết theo suy nghĩ riêng của mình, miễn là Hs lắng nghe. thể hiện đủ những ý cần thiết. - Sau đó Gv có thể cho một ví dụ giúp Hs hiểu rõ hơn . - Gv mời một số Hs đọc đơn. - Gv nhận xét xem + Đơn viết có đúng mẫu không? + Cách diễn đạt trong lá đơn. + Nội dung lá đơn có chân thực có thể hiện những hiểu biết về Đội, tình cảm của người viết và nguyện vọng tha thiết muốn được vào Đội hay không? - Gv cho điểm , tuyên dương bài viết đúng. * Hoạt động 2: Trò chơi. - Mục tiêu: Giúp cho Hs cũng cố lại bài làm của mình qua trò chơi. - Sau khi Hs viết đơn vào VBT. - Gv cho Hs chơi trò “ Ai đọc hay, viết đẹp”. Hs viết đơn vào VBT. 4 Hs đọc bài viết của mình. Hs nhận xét. PP: Luyện tập, thực hành, trò chơi. Hs đại diện từng nhóm lên đọc lá đơn, cách trình bày lá đơn. Hs nhận xét. - Gv nhận xét nhóm nào đọc hay, cách trình bày sạch đẹp. 5.Tổng kết – dặn dò. - Về nhà bài viết nào chua đạt về nhà sửa lại. - Chuẩn bị bài:Kể về gia đình một người bạn mới quen. - Nhận xét ...
— Xem thêm —
Bình luận