Môn: Môi trường xung quanh Đề tài : Phương tiện giao thông đường thuỷ

Lượt xem: 3698
Số trang: 0
Mã số: 222453
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 06:50:56
I. Mục đích – yêu cầu :
1. Nhiệm vụ giáo dưỡng ;
- Trẻ nhận biết một số đặc điểm của loại
đường PTGT đường thuỷ như: chạy ở dưới
nước, trẻ biết nguyên tắc hoạt động của
PTGT đường thuỷ (do đâu mà PTGT
đường thuỷ chạy được)
- Trẻ biết công dụng chung cuả PTGT
đường thuỷ : dùng chở người và chở hàng
hoá.
- Trẻ có khả năng so sánh sự khác nhau,
giống nhau giữa thuyền, tàu thuỷ, buồm.
- Trẻ phân biệt được một số PTGT đường
thuỷ như : tàu thuỷ, ca nô, ghe, phà, bè … I. Mục đích – yêu cầu : 1. Nhiệm vụ giáo dưỡng ; - Trẻ nhận biết một số đặc điểm của loại đường PTGT đường thuỷ như: chạy ở dưới nước, trẻ biết nguyên tắc hoạt động của PTGT đường thuỷ (do đâu mà PTGT đường thuỷ chạy được) - Trẻ biết công dụng chung cuả PTGT đường thuỷ : dùng chở người và chở hàng hoá. - Trẻ có khả năng so sánh sự khác nhau, giống nhau giữa thuyền, tàu thuỷ, buồm. - Trẻ phân biệt được một số PTGT đường thuỷ như : tàu thuỷ, ca nô, ghe, phà, bè …
— Xem thêm —