Môn: Môi trường xung quanh Đề tài : Phương tiện giao thông đường thuỷ

Số trang: 8
Mã số: 222453
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
GIÁO ÁN
n: Môi trường xung quanh
Đề tài : Phương tiện giao thông đường thuỷ
Lớp : Chi
I. Mục đích – yêu cầu :
1. Nhim vụ giáoỡng ;
- Trẻ nhận biết mt số đặc điểm của loại
đường PTGT đường thuỷ như: chạy ở dưới
nước, trẻ biết nguyên tắc hoạt động của
PTGT đường thuỷ (do đâu mà PTGT
đường thuỷ chạy được)
- Trẻ biết công dụng chung cuả PTGT
đường thuỷ : dùng chngười và chhàng
hoá.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Trẻ có khả năng so sánh sự khác nhau,
giống nhau giữa thuyền, tàu thu, buồm.
- Trẻ phân biệt được một số PTGT đường
thuỷ như :u thuỷ, ca nô, ghe, phà, bè …
2. Nhim vụ phát triển :
- Phát triển óc quan sát, trí nhớ của trẻ
- Phát triển ngôn ngữ : trẻ trả lời to rõ, trọn
câu.
3. Nhim vụ giáo dục :
- Giáo dục cháu biết cách bảo vệ môi
trường: không vứt rác hay đồ chơi xuống
nước.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
II. Chuẩn b:
- hình cảnh biển
- Bài thơ “Đèn và thuyền”
- Bài hát “tàu thuỷ”
- Những trò chơi về PTGT đường thuỷ
- Đàn, máy casset
- Những nguyên vật liệu khác nhau để làm
thuyền
III. Tiến hành :
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định vào bài :
Cô đố trẻ và đặt câu hỏi ngắn:
- Trẻ ngồi xung quanh
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 06:50:56
I. Mục đích – yêu cầu : 1. Nhiệm vụ giáo dưỡng ; - Trẻ nhận biết một số đặc điểm của loại đường PTGT đường thuỷ như: chạy ở dưới nước, trẻ biết nguyên tắc hoạt động của PTGT đường thuỷ (do đâu mà PTGT đường thuỷ chạy được) - Trẻ biết công dụng chung cuả PTGT đường thuỷ : dùng chở người và chở hàng hoá. - Trẻ có khả năng so sánh sự khác nhau, giống nhau giữa thuyền, tàu thuỷ, buồm. - Trẻ phân biệt được một số PTGT đường thuỷ như : tàu thuỷ, ca nô, ghe, phà, bè …
— Xem thêm —