Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 30: Trời mưa, trời nắng

Lượt xem: 2184
Số trang: 0
Mã số: 221387
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 14:34:27
Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 30: Trời mưa, trời nắng
I. MỤC TIÊU: - Nhận biết và mô tả ở mức độ đơn giản của hiện tượng thời tiết nắng, mưa. - Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khoẻ trong những ngày nắng, mưa. - Nêu được một số ích lợi hơợ¨c tac hại của nắng, mưa đối với đời sống con người. II. ĐỒ DÙNG... Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 30: Trời mưa, trời nắng I. MỤC TIÊU: - Nhận biết và mô tả ở mức độ đơn giản của hiện tượng thời tiết nắng, mưa. - Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khoẻ trong những ngày nắng, mưa. - Nêu được một số ích lợi hơợ¨c tac hại của nắng, mưa đối với đời sống con người. II. ĐỒ DÙNG...
— Xem thêm —