Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 26 : Con Gà

Lượt xem: 4971
Số trang: 0
Mã số: 221374
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 14:36:05
Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 26 : Con Gà
I. MỤC TIÊU: - Nêu ích lợi của con gà. - Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con gà trên hình vẽ hay trên vật thật. - Phân biệt được con gà trống với con gà mái về tiếng kêu. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh minh hoạ cho bài dạy Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 26 : Con Gà I. MỤC TIÊU: - Nêu ích lợi của con gà. - Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con gà trên hình vẽ hay trên vật thật. - Phân biệt được con gà trống với con gà mái về tiếng kêu. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh minh hoạ cho bài dạy
— Xem thêm —