Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản

Số trang: 4
Mã số: 221301
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Bài dạy : Cắt dán hàng rào đơn giản.
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh biết cách cắt các nan giấy.
- Học sinh cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Các nan giy và hàng rào mu.
- HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công.
III. HOẠT ĐỘNG DY – HỌC :
1. n định lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt
đồ dùng học tập lên bàn.
3. Bài mới :
HOT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.
Mục tiêu : Cho học sinh quan sát và
nhận xét hình mu.
Giáo viên treo hình mẫu lên bảng và
hướng dẫn học sinh quan sát,hỏi : Hàng
rào có mấy nan giấy? Mấy nan đứng?
Mấy nan ngang?
Khoảng cách của mấy nan đứng mấy ô?
Giữa các nan ngang mấy ô?
Nan đứng dài?
Nan ngang dài?
Hoạt động 2 : Hướng dẫn kẻ,cắt các
nan giấy.
Mục tiêu : Học sinh biết kẻ,cắt các
nan trên giấy trắng.Lật trái tờ giấy trắng
có kẻ ô,kẻ theo các đường kẻ để có 2
đường thẳng cách đều nhau.
Học sinh quan sát và nhận xét
: Có 3 cạnh.
Có 6 nan giấy.
4 nan đứng,2 nan ngang.
1 ô
2 ô
6 ô
9 ô
Học sinh thực hiện kẻ nan
giấy.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Giáo viên hướng dẫn kẻ 4 nan giấy
đứng dài 6 ô,rộng 1 ô và 2 nan ngang
dài 9 ô,rộng 1 ô.Giáo viên thao tác
chậm để học sinh quan sát.
Hoạt động 3 : Học sinh thực hành.
Mục tiêu : Học sinh kẻ,cắt nan giấy
theo các bước.
- K 4 đoạn thẳng cách đều 1 ô,dài 6 ô
theo đường kẻ của tờ giấy màu làm nan
đứng.
- K tiếp 2 đoạn thẳng cách đều 1
ô,dài 9 ô làm nan ngang.
Thực hành cắt các nan giấy rời khỏi tờ
giấy màu.Trong lúc học sinh thực hiện
bài làm,giáo
viên quan sát học sinh yếu,giúp đỡ học
s inh yếu hoàn thành nhiệm vụ.
Học sinh thực hành kẻ cắt nan
giấy.
Học sinh thực hành kẻ và ct
trên giấy.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 14:52:53
Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản I. MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách cắt các nan giấy. - Học sinh cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu. - HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn định lớp : Hát tập...
— Xem thêm —