Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản

Lượt xem: 1238
Số trang: 0
Mã số: 221301
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 14:52:53
Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản
I. MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách cắt các nan giấy. - Học sinh cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào. II. ĐỒ DÙNG

DẠY HỌC : - GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu. - HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công. III. HOẠT ĐỘNG DẠY –

HỌC : 1. Ổn định lớp : Hát tập... Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản I. MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách cắt các nan giấy. - Học sinh cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu. - HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn định lớp : Hát tập...
— Xem thêm —