Tài liệu

22 TCN 251-98 - Phần 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2096     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu 22 TCN 251-98 - Phần 5 - tài liệu, sách iDoc.Vn22TCN 251-98 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman. Quy trình k
22 TCN 251-98
22 TCN 251-98
22 TCN 251-98
22 TCN 251-98 - Phần 5
22TCN 251-98 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman. Quy trình kỹ thuật này quy định một phương pháp thử nghiệm xác định độ võng đàn hồi của kết cấu áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2096     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
TIÊU CHUẨN JIS G3302 Lượt tải: 38 Lượt xem: 6197
Có thể bạn quan tâm