Tài liệu

22 TCN 251-98 - Phần 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1395     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu 22 TCN 251-98 - Phần 5 - tài liệu, sách iDoc.Vn22 TCN 251-98 - Phần 5,22TCN 251-98 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman. Quy trình kỹ thuật này quy định…
22 TCN 251-98
22 TCN 251-98
22 TCN 251-98
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

22 TCN 251-98 - Phần 5

22TCN 251-98 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman. Quy trình kỹ thuật này quy định một phương pháp thử nghiệm xác định độ võng đàn hồi của kết cấu áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1395     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm
TIÊU CHUẨN JIS G3302 Lượt tải: 22 Lượt xem: 4004
Tiêu chuẩn công chức văn thư, lưu trữ Lượt tải: 2 Lượt xem: 3671
QCVN 05 : 2008/BXD Lượt tải: 12 Lượt xem: 2392