Chia sẻ Download
Tài liệu 22 TCN 251-98 - Phần 5
/5 trang
Thành viên trinhxuan

22 TCN 251-98 - Phần 5

- 12 tháng trước
2,163
Báo lỗi

22TCN 251-98 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman. Quy trình kỹ thuật này quy định một phương pháp thử nghiệm xác định độ võng đàn hồi của kết cấu áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman

Nội dung
Tieu chuan nganh

22 TCN 251-98

22 TCN 251-98

22 TCN 251-98

22 TCN 251-98

22 TCN 251-98

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT