Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2014-08-08 19:22:31
Danh sách nhân l ực stt H ọ và tên Ch ức vụ S ố điện thoại S ố thẻ S ố tiền Ký tên 1 Nguy ễn Tiến Khôi Giám đ ốc 0913307968 5.000.000 2 Đ ỗ Xuân Dũng Phó Giám đ ốc thường trực 0973072397 25.000.000 3 Phạm Kiên Cường Trưởng phòng tổ chức 01233839000 4 Lê Văn Trường Phó giám đ ốc 0962243616 25.000.000 5 Nguyễn Hùng Cường Chánh văn phòng 0982169422 25.000.000 6 Nguy ễn Mạnh Hùng M arketing 0978510215 7 Nguy ễn Như Phúc Phó phòng k ế hoạch 0907510160 8 Kim Quý D ương Phó giám đ ốc vp vĩnh phúc 01634423561 9 Ph ạm Hồng Quang M arketing 0989045242 1 0 Đào Phúc D ưỡng M arketting 0943231113 1 1 Nguy ễn Mạnh Cường M arketing 0966666948 5.000.000
— Xem thêm —
Bình luận