Giáo án âm nhạc lớp 5: ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG

Số trang: 5
Mã số: 218954
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Trường Tiểu học Thụy Dương
GIÁO ÁN KHỐI 5
TIẾT 20
ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN số 5
I. MỤC TIÊU
Kiến thức:
- HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, tươi vui của bài
Hát mừng.
K năng:
- HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp
đệm và vận động theo nhc.
Thái độ:
- HS đọc dúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN
số 5.
II. CHUN B CỦA GIÁO VIÊN
Giáo viên:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tập hát bài Hát mừng kết hợp gõ đệm với hai âm sắc.
- Đọc nhạc và đàn giai điệu bài Năm cánh sao vui, có đoạn
trích là bài TĐN số 5.
Học sinh:
- Sách giáo khoa 5
III. HOẠT ĐỘNG DY HỌC CHỦ YẾU
Thời
gian
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
sinh
Hoạt động 1:
On tập bài hát: Hát mừng
-HS hát bài hát mừng bằng cách
hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ
đệm với 2 âm sắc. Sửa lại những
HS ghi bài
HS thực hiện
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trường Tiểu học Thụy Dương
chỗ hát sai, thể hiện tính chất rộn
ràng, tươi vui của bài hát:
+Nhóm 1: Cùng múa hát…tiếng
ca.
+Nhóm 2: Mừng đất nước…hòa
bình
+Nhóm 1: mừng Tây
nguyên…ấm no.
Nhóm 2: Nổi tiếng trống…chào
mừng.
+Đồng ca: Cùng múa hát…hòa
bình
-HS hát kết hợp vận động theo
nhạc.
+2-3 HS xung phong trình bày
bài hát kết hợp vận động theo
nhạc. Em nào thể hiện động tác
vận động đẹp và phù hợp sẽ
hướng dẫn cả lớp tập theo.
+Cả lớp tập t kết hợp vận động.
-Trình bày bài hát theo nhóm, hát
kết hợp gõ đẹm và vận động theo
nhạc.
Hoạt động 2:
Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Năm
cánh sao vui
1.Giới thiệu bài TĐN
-GV treo bài TĐN số 5 lên bng.
-Hôm nay các em sẽ học bài TĐn
số 5 mang tên Năm cánh sao vui.
-Bài TĐN viết ở loại nhịp gì ? Có
mấy nhịp ?
-Bài TĐN viết ở nhịp 2/4, gồm có
8 nhịp.
HS thực hiện
2-3 HS trình bày
HS hát , vận động
4-5 HS trình bày
HS ghi bài
HS theo dõi
HS trả lời
HS nhắc lại
1-2 HS xung phong
Cả lớp thực hiện
1-2 HS xung phong
HS theo dõi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Trường Tiểu học Thụy Dương
-Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi
câu có 4 nhịp.
2.Tập nói tên nt nhạc.
-HS nói tên nốt ở khuông thứ
nhất.
-GV ch từng nốt ở khuông 2, cả
lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc.
3.Luyn tập cao độ
-HS nói tên nốt trong bài TĐN từ
thấp lên cao(Đô-Rê-Mi-Son-La-
Đô).
-Viết khuông nhạc có các nốt Đô-
Rê-Mi-Son-La-Đô.
-GV quy định đọc các nốt Đô-Rê-
Mi-Rê-Đô, rồi đàn để học sinh
đọc hòa theo.
-GV quy định đọc các nốt Mi-
Son_la-Son-Mi, rồi đàn để HS
đọc hòa theo.
-GV quy định đọc các nốt Son-
La-Đố-La-Son, rồi đàn để học
sinh đọc hòa theo.
4.Luyn tập tiết tấu
-GV gõ tiết tấu làm mẫu.
-HS xung phong gõ lại
-GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng
gõ tiết tấu.
5.Tập đọc từng câu
-GV đàn giai điệu cả bài.
Cách thể hiện dấu chấm đôi: ngân
dài nốt nhạc thêm nửa phách.
-Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất
HS luyn cao độ
HS theo dõi
HS lắng nghe
1-2 HS thực hiện
HS luyn tiết tấu
HS lắng nghe
HS ghi nh
HS theo dõi
Cả lớp đọc câu 1
1-2 HS thực hiện
HS đọc nhạc, sửa
sai.
Đọc câu 2
HS thực hiện
1-2 HS thực hiện
HS đọc nhạc, sửa sai
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-13 14:02:14
Giáo án âm nhạc lớp 5: ÔN TẬP BÀI HÁT: HÁT MỪNG TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN số 5 I. MỤC TIÊU Kiến thức: - HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, tươi vui của bài Hát mừng. Kỹ năng: - HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Thái độ: - HS đọc dúng giai điệu, ghép...  
— Xem thêm —