Xây dựng và phối hợp hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn n

Lượt xem: 298
Số trang: 132
Mã số: 21695
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 132
Sao chép
1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay khoa học kĩ thuật có tốc độ phát triển cực kì nhanh chóng và trở thành
một trong những tiền đề thúc đẩy nền giáo dục phát triển. Cứ khoảng bốn đến năm
năm, khối lượng tri thức lại tăng lên gấp đôi. Trước sự gia tăng nhanh chóng của
khối lượng tri thức kết hợp với đổi mới phát triển của khoa học công nghệ, tất
yếu đòi hỏi sự đổi mới về nội dung phương pháp dạy học trong các nhà trường.
Trong đó đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học
một trong những khâu quan trọng trong quá trình dạy học.
Kiểm tra hình thức thiết lập luồng thông tin ngược từ học sinh đến giáo viên
và cả từ bản thân học sinh với học sinh. Mỗi học sinh qua bài làm của mình sẽ rút ra
kinh nghiệm làm bài để điều chỉnh phương pháp học, tự học, tự bổ sung khắc sâu
kiến thức đồng thời giáo viên biết được năng lực trình độ, khả năng lĩnh hội kiến
thức của học sinh từ đó được những cải tiến để ng cao hiệu quả dạy học của
mình. vậy, nếu nguồn thông tin ngược giữa cả người dạy người học ngày
càng phong phú, liên tục kịp thời bao nhiêu thì càng làm cho quá trình dạy học
trở thành một hệ khép kín, khả ng điều khiển linh hoạt. Từ đó làm cho chất
lượng dạy học ngày càng cao. Muốn thu được nguồn thông tin ngược thường
xuyên liên tục, tất yếu đũi hòi người dạy phải xác định nội dung, hình thức, số
lượng, chất lượng và tần suất bài kiểm tra cho phù hợp. Lí luận và thực tiễn dạy học
đều đã chỉ ra nhiều hình thức kiểm tra cho phép xác định được mức độ hiệu quả
của quá trình dạy học và khả năng lĩnh hội kiến thức của người học.
Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu nhận và xử lí thông tin về trình độ, khả
năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh, để thấy được tác động nguyên
nhân của tỡnh hỡnh đú nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm của giáo viên
và nhà trường, giúp bản thân học sinh học tập ngày một tiến bộ hơn. Đánh giá cũng
là khâu cuối cùng (đầu ra) của một giai đoạn dạy học, đồng thời lại là khâu đầu (đầu
vào) của một giai đoạn dạy học tiếp theo với một chất lượng cao hơn của quá trình
dạy học.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
Kiểm tra đánh giá có mối liên hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau và là nền tảng của
quá trình dạy học. Chính vậy, để đạt được mục đích của đổi mới phương pháp
dạy học không thể không đổi mới phương pháp dạy kiểm tra đánh giá. Nhưng
làm thế nào để kiểm tra đánh giá được tốt ? Đây một trong những nội dung thu
hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học thể nói rằng đây một vấn đề
mang tính thời sự.
Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập rất đa dạng mỗi phương
pháp những ưu điểm nhược điểm nhất định, không một phương pháp nào
hoàn đối với mọi mục tiêu giáo dục. Thực tiễn giáo dục cho thấy, dạy học
không nên chỉ áp dụng một hình thức thi, kiểm tra cho một môn học cần thiết
phải tiến hành kết hợp tối ưu các hình thức thi kiểm tra khác nhau mới thể đạt
được những yêu cầu của việc đánh giá kết quả dạy học. Các bài thi và kiểm tra được
chia làm hai loại: Loại luận đề và loại trắc nghiệm khách quan.
Đối với loại luận đề đây là loại mang tính truyền thống, được sử dụng một cách
phổ biến trong thời gian dài từ trước tới nay. Ưu điểm của loại này cho học sinh
hội phân tích tổng hợp dự kiến theo lời lẽ riêng của mỡnh, thể dùng để
kiểm tra trình độ duy trình độ cao. Song loại luận đề cũng thường mắc phải
những hạn chế rất dễ nhận ra: Nó chỉ cho phép khảo sát một số kiến thức trong thời
gian nhất định. Hơn nữa việc chấm điểm loại này đòi hỏi nhiều thời gian chấm bài,
kết quả thì không có ngay, thiếu khách quan, khó ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực
do đó trong một số trường hợp không xác định được thực chất trình độ nắm bài của
học sinh.
Đối với loại trắc nghiệm khách quan thể dùng kiểm tra đánh giá kiến thức
trên một vùng rộng, một cách nhanh chóng, khách quan chính xác nó cho phép xử lí
kết quả theo nhiều chiều với từng học sinh cũng như tổng thể cả lớp hoặc một
trường học, giúp cho giáo viên kịp thời điều chỉnh hoàn thiện phương pháp dạy để
nâng cao hiệu quả dạy học. Nhưng việc biên soạn một hệ thống câu hỏi trắc nghiệm
khách quan là không đơn giản, đòi hỏi sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt các
nhà giáo phải qua nhiều thử nghiệm và mất nhiều thời gian.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
Trong thời gian qua đã nhiều người nghiên cứu tìm đến phương pháp trắc
nghiệm khách quan như: Đàm T Giang (2005), Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thị
Thủy (2006), Thị Thúy Bắc (2007), Nguyễn Quang Hiệu (2008),…nhưng mới
chỉ dừng lại việc “xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn sử dụng để
kiểm tra đánh giá chất lượng một số kiến thức…” một phần cụ thể trường phổ
thông trung học. Mặt khác cũng đú cỳ một số ít người cũng đã nghiên cứu tìm cách
phối hợp hai phương pháp trắc nghiệm khách quan và tự luận trong một bài kiểm tra
như: Nguyễn Văn Sang (Tìm hiểu phương thức kết hợp giữa phương pháp trắc
nghiệm khách quan phương pháp trắc nghiệm tự luận trong việc kiểm tra đánh
giá kết quả học tập môn Vậttrường phổ thông trung học), Trần Thị Tuyết Oanh
(Xây dựng, sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu tự luận ngắn trong đánh
giá kết quả học tập môn giáo dục học), Nguyễn Bảo Hoàng Thanh (Nghiên cứu xây
dựng sử dụng phối hợp câu hỏi trắc nghiệm khách quan trắc nghiệm tự luận
nhằm cải tiến hoạt động đánh giá kết quả học tập vật bậc đại học)… để thể
tận dụng những ưu điểm cũng như hạn chế những nhược điểm của hai hình thức
kiểm tra đánh giá trên nên chăng sự kết hợp giữa hai hình thức trắc nghiệm
khách quan và trắc nghiệm tự luận trong khâu kiểm tra đánh giá.
Xuất phát từ nhận thức và suy nghĩ trên và qua thực tiễn giảng dạy môn Vật lí ở
trường THPT chúng tôi lựa chọn đề tài “Xây dựng phối hợp hệ thống câu hỏi
trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra
đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học sinh và điều chỉnh hoạt động dạy
của giáo viên chương “Các định luật bảo toàn” vật 10 THPT ban bản”
làm đề tài nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng sử dụng phối hợp hệ thống câu hỏi tự luận trắc
nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đáp ứng yêu cầu kiểm tra đánh giá mức độ nắm
vững kiến thức của học sinh điều chỉnh hoạt động dạy của giáo viên chương
Các định luật bảo toàn” của học sinh lớp 10 THPT.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tải xuống 5,000₫ (132 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-14 23:02:51
MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay khoa học kĩ thuật có tốc độ phát triển cực kì nhanh chóng và trở thành một trong những tiền đề thúc đẩy nền giáo dục phát triển. Cứ khoảng bốn đến năm năm, khối lượng tri thức lại tăng lên gấp đôi. Trước sự gia tăng nhanh chóng của khối lượng tri thức kết hợp với đổi mới và phát triển của khoa học công nghệ, tất yếu đòi hỏi sự đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học trong các nhà trường. Trong đó đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học là một trong những khâu quan trọng trong quá trình dạy học. Kiểm tra là hình thức thiết lập luồng thông tin ngược từ học sinh đến giáo viên và cả từ bản thân học sinh với học sinh. Mỗi học sinh qua bài làm của mình sẽ rút ra kinh nghiệm làm bài để điều chỉnh phương pháp học, tự học, tự bổ sung khắc sâu kiến thức đồng thời giáo viên biết được năng lực trình độ, khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh từ đó có được những cải tiến để nâng cao hiệu quả dạy học của mình. Vì vậy, nếu nguồn thông tin ngược giữa cả người dạy và người học ngày càng phong phú, liên tục kịp thời bao nhiêu thì càng làm cho quá trình dạy và học trở thành một hệ khép kín, có khả năng điều khiển linh hoạt. Từ đó làm cho chất lượng dạy và học ngày càng cao. Muốn thu được nguồn thông tin ngược thường xuyên liên tục, tất yếu đũi hòi người dạy phải xác định rõ nội dung, hình thức, số lượng, chất lượng và tần suất bài kiểm tra cho phù hợp. Lí luận và thực tiễn dạy học đều đã chỉ ra có nhiều hình thức kiểm tra cho phép xác định được mức độ hiệu quả của quá trình dạy học và khả năng lĩnh hội kiến thức của người học. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu nhận và xử lí thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh, để thấy được tác động và nguyên nhân của tỡnh hỡnh đú nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm của giáo viên và nhà trường, giúp bản thân học sinh học tập ngày một tiến bộ hơn. Đánh giá cũng là khâu cuối cùng (đầu ra) của một giai đoạn dạy học, đồng thời lại là khâu đầu (đầu vào) của một giai đoạn dạy học tiếp theo với một chất lượng cao hơn của quá trình dạy học. Kiểm tra đánh giá có mối liên hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau và là nền tảng của quá trình dạy học. Chính vì vậy, để đạt được mục đích của đổi mới phương pháp dạy học không thể không đổi mới phương pháp dạy và kiểm tra đánh giá. Nhưng làm thế nào để kiểm tra đánh giá được tốt ? Đây là một trong những nội dung thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và có thể nói rằng đây là một vấn đề mang tính thời sự. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập rất đa dạng mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm nhất định, không có một phương pháp nào là hoàn mĩ đối với mọi mục tiêu giáo dục. Thực tiễn giáo dục cho thấy, dạy học không nên chỉ áp dụng một hình thức thi, kiểm tra cho một môn học mà cần thiết phải tiến hành kết hợp tối ưu các hình thức thi kiểm tra khác nhau mới có thể đạt được những yêu cầu của việc đánh giá kết quả dạy học. Các bài thi và kiểm tra được chia làm hai loại: Loại luận đề và loại trắc nghiệm khách quan. Đối với loại luận đề đây là loại mang tính truyền thống, được sử dụng một cách phổ biến trong thời gian dài từ trước tới nay. Ưu điểm của loại này là cho học sinh cơ hội phân tích và tổng hợp dự kiến theo lời lẽ riêng của mỡnh, nó có thể dùng để kiểm tra trình độ tư duy ở trình độ cao. Song loại luận đề cũng thường mắc phải những hạn chế rất dễ nhận ra: Nó chỉ cho phép khảo sát một số kiến thức trong thời gian nhất định. Hơn nữa việc chấm điểm loại này đòi hỏi nhiều thời gian chấm bài, kết quả thì không có ngay, thiếu khách quan, khó ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực do đó trong một số trường hợp không xác định được thực chất trình độ nắm bài của học sinh. Đối với loại trắc nghiệm khách quan có thể dùng kiểm tra đánh giá kiến thức trên một vùng rộng, một cách nhanh chóng, khách quan chính xác nó cho phép xử lí kết quả theo nhiều chiều với từng học sinh cũng như tổng thể cả lớp hoặc một trường học, giúp cho giáo viên kịp thời điều chỉnh hoàn thiện phương pháp dạy để nâng cao hiệu quả dạy học. Nhưng việc biên soạn một hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan là không đơn giản, đòi hỏi sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các nhà giáo phải qua nhiều thử nghiệm và mất nhiều thời gian. Trong thời gian qua đã có nhiều người nghiên cứu tìm đến phương pháp trắc nghiệm khách quan như: Đàm Tố Giang (2005), Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thị Thủy (2006), Lê Thị Thúy Bắc (2007), Nguyễn Quang Hiệu (2008), nhưng mới chỉ dừng lại ở việc “xây ...
— Xem thêm —
Bình luận