VÌ SAO CÂY CÓ NHỰA KHÔNG RỤNG LÁ VỀ MÙA ĐÔNG

Lượt xem: 752
Số trang: 0
Mã số: 215765
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-16 14:14:41
VÌ SAO CÂY CÓ NHỰA KHÔNG RỤNG LÁ VỀ MÙA ĐÔNG
Ngày xửa ngày xưa, có một năm trời rét lắm. Mùa đông đang đến. Tất cả chim di trú đều bay về phương Nam tránh rét. Có

một chú chim nhỏ bị gãy cánh không bay xa được. Chú không biết mình sẽ sống thế nào. Chú nhìn khắp mọi nơi mong tìm

một chỗ ấm. Thấy những cây to...
  VÌ SAO CÂY CÓ NHỰA KHÔNG RỤNG LÁ VỀ MÙA ĐÔNG Ngày xửa ngày xưa, có một năm trời rét lắm. Mùa đông đang đến. Tất cả chim di trú đều bay về phương Nam tránh rét. Có một chú chim nhỏ bị gãy cánh không bay xa được. Chú không biết mình sẽ sống thế nào. Chú nhìn khắp mọi nơi mong tìm một chỗ ấm. Thấy những cây to...  
— Xem thêm —