vat lieu co khi

Số trang: 3
Mã số: 215545
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-16 15:23:47
muc tieu chuan bi day hoc Ngy son : 29/6/2010 Ngy ging : 2/7/2010 Tit : 16 ch ng I I I : Gia cng c kh Bi 18 - vt liu c kh I - Mc T iu 1- Kin Thc : Bit cch phn loi vt liu c kh ph bin, Bit c tnh cht c bn ca vt liu c kh. 2- K nng : C th nhn bit c cc vt dng, sn phm s dng t rong gia nh pc lm bng vt liu no 3 - Thi : C thc hc tp v lin h thc t I I - Chu n b : GV : Sch, bi son HS : Sch, v ghi I I I - Ti n t r n h dy hc : 1 - Kim t ra 2 - Bi mi H 1 : Cc v t li u c kh c b n ( 20 pht ) Mun sn xut ra 1 SP no u tin ta cn c nguyn vt liu , Vy nguyn vt liu phi m bo nhng yu cu g ? Quan st chic xe p, ch ra nhng chi t i t, b phn no ca xe c lm bng kim loi ? Gii th iu s HS d on HS t r li HS nghe v 1 - Vt liu kim loi a) Kim loi en Gang v thp : Cu to ch yu bi st v ccbon b) Kim loi mu - Th ng s dng st , nhom v hp kim ca chng - C tnh chng mi mn, chng n mn, t b xi ho trong mi t r ng, tnh dn in, nhit cao, d rt Phn tch tng phn a, b Khc bit vi vt liu kim loi, vt liu phi kim loi c cc c tnh l u im nh d gia cng, khng b xi ho, t mi mn,.... v c nhng c tnh dn in , nhit km ? Mi loi cht do c cc c tnh g ? u im v nh c im ca mi loi ? K tn cc sn phm cch in lm bng cao su ? nhn bit, phn bit mng hay ko di... 2 - Vt liu phi kim loi a) Cht do * Cht do nhit * Cht do nhit rn b) Cao su C tnh n hi cao, kh nng gim chn tt, cch in v cch m = s dng lm sm, ng lp, vng m, sm phm cch in,... H 2 : Cc tn h ch t c b n ca v t li u c k h ( 15 pht ) Mun chn vt liu ph hp vi sn phm ta cn ch n iu g ? GV h ng dn HS t r li cc cu hi t rong SGK 1 - Tnh cht c hc 2 - Tnh cht vt l 3 - Tnh cht ho hc 4 - Tnh cht cng ngh H 3 : Tng k t ( 3 pht ) Qua bi ny chng ta nm chc c nhng kin thc no ? chn SP no y, chng ta cn cn c vo cht l ng v cht liu v gi c,.. VN : c t r c bi thc hnh, chun b mu bo co
— Xem thêm —
Từ khóa: cơ khí
Bình luận