BIỆN PHÁP THỰC HIỆNCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Số trang: 8
Mã số: 214561
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
1
BIỆN PHÁP THỰC HIỆNCÔNG TÁC TUYÊN
TRUYỀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON.
I/ NHẬN THỨC VẤN ĐỀ :
Công tác tuyên truyền bậc học Mầm Non đóng vai trò rất trọng, đặt biệt vùng nông
thôn, nhận thức việc cho trẻ đến trường Mầm non còn hạn, một sphhuynh kinh tế
khó khăn chưa cho các cháu 1-2-3 tui đến trường đa số trẻ đến 4-5 tui mới cho ra
lp để đỡ phần tốn kém.
Làm thế nào để đông đảo phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của vấn đề chăm c
giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non là cấn thiết, hiểu được trẻ lưa tuổi càng nhthì s
tác động để phát triển trí tuệ, thể lực của trẻ sẽ tốt hơn so với trẻ lớn, khi đã hiểu thì h
sẵn ng đưa con em ra lớp chứ không chờ chúng ta phải tuyên truyền vận động nhiều.
Chúng ta cần hiểu rằng các cháu như những cây non mi được gieo trồng nếu không
được chăm bón tốt thì cây non kia sẽ cằn cỗi, úa tàn. Vì vậy chúng ta là những người làm
công tác giáo dục Mầm non tuyên truyền cho mọi người cùng hiểu, cùng nhận tốt việc
giáo dục các cháu để làm nền tảng cho tương lai sau về nguồn lực con người có đủ Đức
Trí- Th- Mgóp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước hôm nay.
Thực trạng vấn đề :
Năm học 2006-2007 được sự phân công của lãnh đạo Phòng Giáo dục, lãnh đạo
UBND Huyện Đại Lộc bản thân đựơc điều động ttrường MN Đi Hiệp về công tác
tại trường MN Bình Minh, với chức vhiệu trưởng, qua một thời gian tìm hiểu, điều
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
tra, nắm bắt thấy số trẻ ra lp so với các đơn vị khác chưa cao, tuy đây vùng Th
Trấn, bản thân đề ra kế hoạch cần phải làm tốt công tác tuyên truyền để nhânn, phụ
huynh, các ban ngành xung quanh nhận thức được việc chăm c-giáo dục trẻ tại
trường mầm non mà sự quan tâm hơn, nên tôi đã chọn viết đề tài: Vài biện pháp
thực hiện công tác tuyên truyền trong trường mầm non ”
II/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
1/ Trao đổi toạ đàm trực tiếp cùng phụ huynh:
Trong công tác giáo dục mầm non, việc gặp gở trao đổi với phụ huynh là việc làm rất
cần thiết mà lâu nay nhiều nhà trường cũng đã tiến hành, nhưng vấn đề đặt ra ở đây là
làm thế nào để thu hút được sự chú ý, tập trung nghe và thực hiện tốt các yêu cầu mà
giáo, nhà trường đưa ra cho phụ huynh cần nắm bt, muốn thành công người quản
lý phải suy nghĩ sáng tạo xây dựng hình thức và ni dung gặp gở sao cho phong phú,
to được ấn tượng buổi ban đầu, không nên nặng nvề các khoản đóng p mà y
dành nhiều thời gian trao đổi tâm sự về đặt điểm, tâm lứa tuổi của các cháu, i
nhiều về việc học, việc chơi, sinh hoạt và những kiến thức mà trnh hội được thông
qua bài ging của cô giáo hàng ngày.
Tchức kế hoạch gặp gở một cách hợp lý theo hình thức truyền thông theo nhóm, hộ
gia đình hoặc tổ chức cuộc họp tuỳ thuộc vào điều kiện thuận lợi của mi GV ni
dung cần tuyên truyền ở mi độ tuổi có khác nhau..
d: Tập trung một nhóm người có con suy dinh dưỡng đtuyên truyền về phòng
chống bênh suy dinh dưỡng.Hay đến hộ gia đình đtuyên truyền về kiến thức chăm
sóc trsơ sinh....Hoặc tổ chức cuộc họp giữa năm để tuyên truyền vcách chăm sóc
sức khoẻ mùa đông cho trẻ.....
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
Tiêu ctrường mầm non là go dục các cháu theo 5 lĩnh vực đphát triển th
chất, ttuệ, ngôn ngữ, tình cản xã hi, thẩm m cho trẻ, đối tượng chúng ta tiếp cận
để tuyên truyền trong công tác dạy trẻ là phhuynh nên cần chuẩn bị tốt để những
kiến thức đến với phụ huynh thật sự ích. Thông qua chương trình thao giảng
chuyên đề trường, ngoài việc giúp cho đội ngũ nắm bắt thêm kiến thức về chương
tnh mầm non mới còn mời phụ huynh đến dự đphụ huynh nắm bắt được những
kiến thức mà giáo cung cấp cho các cháu qua từng môn học, từng nội dung cụ thể
của mi bài dy, ở mi đề tài nhằm phát triển, giáo dục cho trẻ được những gì..... ch
không phải cháu đến lớp chỉ biết chơi, ăn, ngủ là xong . Chúng ta cần cung cấp cho
phhuynh biết tm : Đối với độ tuổi trẻ mầm non Học chơi, chơi học”
không n gò ép cháu phi học viết, học đọc, làm toán nhiều, vì như thế cháu sẽ tiếp
thu kém hiệu quả, ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của cơ tay do phải viết nhiều,
ảnh hưởng đến xương cột sống nếu phải ngi nhiều., cháu schẵn nhớ gì chưa tập
trung chú ý tốt....dần dần phụ huynh sẽ hiểu ra và cùng chúng ta thực hiện tốt công
tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Qua biện pháp nầy i nhận thấy phụ huynh toàn trường sự phối kết hợp vi
trường nhiều hơn, đặc biệt khi mời phụ huynh đến dự thao giảng chuyên đề, lúc đầu
chmột ít phhuynh tham dự nhưng chúng tôi không nản cmà mời dự tiếp c
chuyên đề khác, mỗi chuyên đề số lượng phụ huynh tăng lên, đến nay chúng tôi
không cần phải tuyên truyền trên loa phát thanh măng non của trường mà ch ghi
thông báo ở cổng trường, hoặc nhắc các cháu mai mời giúp ba, mẹ dự giờ thì gn như
100% phhuynh mặt, họ rất tch tkhi được trực tiếp chứng kiến con em họ
học được những gì, thao tác của các cu, ngôn ngữ của các cháu ra sao....và họ cũng
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-17 17:12:07
I/ NHẬN THỨC VẤN ĐỀ : Công tác tuyên truyền ở bậc học Mầm Non đóng vai trò rất trọng, đặt biệt ở vùng nông thôn, nhận thức việc cho trẻ đến trường Mầm non còn có hạn, một số phụ huynh kinh tế khó khăn chưa cho các cháu 1-2-3 tuổi đến trường mà đa số trẻ đến 4-5 tuổi mới cho ra lớp để đỡ phần tốn kém. Làm thế nào để đông đảo phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của vấn đề chăm sóc – giáo dục trẻ em ở lứa tuổi mầm non là cấn thiết, hiểu được trẻ ở lưa tuổi càng nhỏ thì sự tác động để phát triển trí tuệ, thể lực của trẻ sẽ tốt hơn so với trẻ lớn, khi đã hiểu thì họ sẵn sàng đưa con em ra lớp chứ không chờ chúng ta phải tuyên truyền vận động nhiều. Chúng ta cần hiểu rằng các cháu như những cây non mới được gieo trồng nếu không được chăm bón tốt thì cây non kia sẽ cằn cỗi, úa tàn.
— Xem thêm —