Nâng cao chất lượng chăm sóc–giáo dục trẻ ở lớp nhóm 24-36 tháng

Lượt xem: 661
Số trang: 0
Mã số: 214285
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-18 02:28:08
I. Lý do chọn đề tài:
Sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học–công nghệ trong
thời kỳ CNH-HĐH đất nước đòi hỏi con người phải năng động sáng tạo,
chính vì vậy cùng với sự phát triển của các ngành khoa học thì ngành giáo
dục cũng không ngừng phát triển và đổi mới từ mầm non đến đại học và đặc
biệt chất lượng giáo dục luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, chất lượng
giáo dục luôn là vấn đề bức xúc của ngành giáo dục nói chung và giáo dục
mầm non nói riêng.
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của
Đất nước, nhu cầu gởi con em vào các trường mầm non của nhân dân là rất
lớn. Chính vì vậy mà quy mô giáo dục mầm non ngày càng tăng, mạng lưới
giáo dục mầm non được củng cố và phát triển rộng trong cả nước với chủ
trương đa dạng hoá các loại hình công lập, bán công, dân lập, I. Lý do chọn đề tài: Sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học–công nghệ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước đòi hỏi con người phải năng động sáng tạo, chính vì vậy cùng với sự phát triển của các ngành khoa học thì ngành giáo dục cũng không ngừng phát triển và đổi mới từ mầm non đến đại học và đặc biệt chất lượng giáo dục luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, chất lượng giáo dục luôn là vấn đề bức xúc của ngành giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của Đất nước, nhu cầu gởi con em vào các trường mầm non của nhân dân là rất lớn. Chính vì vậy mà quy mô giáo dục mầm non ngày càng tăng, mạng lưới giáo dục mầm non được củng cố và phát triển rộng trong cả nước với chủ trương đa dạng hoá các loại hình công lập, bán công, dân lập,
— Xem thêm —