Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Số trang: 11
Mã số: 213134
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Bài 9:
Biện pháp cải tạo và s dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn
mạnh trơ sỏi đá
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Biết được sự hình thành,tính chất chính của đất xám bạc màu, biện
pháp cảI tạo và hướng sử dụng.
- biết được nguyên nhân gây xói mòn, tính chất của đất xói mòn
mạnh, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng.
2. Kĩ năng:
rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp .
3. TháI độ:
có ý thức bảo vệ tài nguyên, môI trường đất.
II.Phương tiện:
1. giáo viên: - tranh ảnh liên quan đến đất xám bạc màu.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- sưu tầm băng hình liên quan đến hiện tượng xói mòn
đất, rửa trôi do mưa lũ, các hoạt động canh tác trên đồng ruộng
bậc thang, canh tác nông, lâm kết hợp.
2. Học sinh: - sưu tầm tranh ảnh về xói mòn đất và biện pháp
khắc phục.
III. Tiến trình bài giảng:
1. KTBC: quy trình thực hành.
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT
Đ
ỘNG
CỦA HS
TIỂU KẾT
Gv thông báo về đặc điểm
của đất Việt Nam.
Hoạt động1: HD tìm hiểu
nguyên nhân, biện pháp
cải tạovà hướng sử dụng
đất xám bạc màu
Lắng nghe
Tìm hiểu
I. Cải tạo và sử dụng đất
xám bạc màu.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GV y/c hs n/c sgk và tr
lời
Hỏi1: Mục tiêu của cải
tạo và sử dụng đất xám
bạc màu là gì?
Hỏi2: Đkiện và nguyên
nhân dẫn tới tình trạng
đất xám bạc màu là gì?
Gv y/c hs điền vào fiếu
học tập1:
- Vị trí :
- Địa hình:
n/c sgk
1->2 hs
Làm bài
tập
Mục tiêu:
- tăng độ phì nhiêu
- nâng cao năng suất cây
trồng
1. Nguyên nhân hình
thành:
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-20 01:20:30
I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết được sự hình thành,tính chất chính của đất xám bạc màu, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng. - biết được nguyên nhân gây xói mòn, tính chất của đất xói mòn mạnh, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng. 2. Kĩ năng: rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp . 3. TháI độ: có ý thức bảo vệ tài nguyên, môI trường đất. II.Phương tiện: 1. giáo viên: - tranh ảnh liên quan đến đất xám bạc màu.
— Xem thêm —