Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-20 01:20:30
1 Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết được sự hình thành,tính chất chính của đất xám bạc màu, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng. - biết được nguyên nhân gây xói mòn, tính chất của đất xói mòn mạnh, biện pháp cảI tạo và hướng sử dụng. 2. Kĩ năng: rèn kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp . 3. TháI độ: có ý thức bảo vệ tài nguyên, môI trường đất. II.Phương tiện: 1. giáo viên: - tranh ảnh liên quan đến đất xám bạc màu. - sưu tầm băng hình liên quan đến hiện tượng xói mòn đất, rửa trôi do mưa lũ, các hoạt động canh tác trên đồng ruộng bậc thang, canh tác nông, lâm kết hợp. 2. Học sinh: - sưu tầm tranh ảnh về xói mòn đất và biện pháp khắc phục. III. Tiến trình bài giảng: 1. KTBC: quy trình thực hành. 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS TIỂU KẾT Gv thông báo về đặc điểm của đất Việt Nam. Hoạt động1: HD tìm hiểu nguyên nhân, biện pháp cải tạovà hướng sử dụng đất xám bạc màu Lắng nghe Tìm hiểu I. Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu. GV y/c hs n/c sgk và trả lời Hỏi1: Mục tiêu của cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu là gì? Hỏi2: Đkiện và nguyên nhân dẫn tới tình trạng đất xám bạc màu là gì? Gv y/c hs điền vào fiếu học tập1: - Vị trí : - Địa hình: n/c sgk 1-2 hs Làm bài tập Mục tiêu: - tăng độ phì nhiêu - nâng cao năng suất cây trồng 1. Nguyên nhân hình thành: - phân bố: - Phương pháp canh tác: Gv gọi hs đọc bài làm Hỏi3: Đất xám bạc màu có những t/chất nào cần chú ý? y/c hs điền vào fiếu học tập2. - lớp đất mặt: - p/ư d2 đất: - Hàm lượng dinh dưỡng: - Vsv: - k/n thấm giữ nước: Gv nxét 2 hs đọc bài làm Làm bài tập - hình thành giữa vùng giáp ranh đồng bằng và miền núi. - Địa hình dốc, thoải- rửa trôi mạnh. - tập quán canh tác lạc hậu-. đất thoái hoá mạnh. - Chặt phá rừng 2. Tính chất; - Tầng đất mặt mỏng, tpcơ giới nhẹ -P/u dung dịch đất: chua- rất chua. - Hlượng dinh dưỡng: nghèo dinh dưỡng, nghèo Gv y/c hs n/c sgk và điền vào fiếu học tập3: Biện pháp Tác dụng cải tạo đất của biện pháp tương ứng GV tóm tắt, ghi bảng Hỏi: Đất xám bạc màu Cây trồng cạn mùn. - Vsv hđộng yếu. - K/n thấm giữ nước: kém, thường khô hạn 3. Biện pháp cải tạo và hướng sử dụng. a.Biện pháp cải tạo: Biện pháp Tác dụng cải tạo đất của biện pháp tương ứng 1.Xây dựng bờ vùng bờ thửa, tưới tiêu -Khắc phục hạn hán, tạo môi trường thuận lợi cho vsv hoạt thích hợp trồng những loại cây nào? Hỏi: Hãy kể 1 số cây trồng trên đất xám bạc màu? GV : đất xám bạc màu nếu không kịp thời cải tạo- xói mòn mạnh - trơ sỏi đá. Cây lương thực: lúa, ngô, sắn -cây lâm nghiêp: keo lá tràm, tai tượng -cây màu: lạc, đậu, vừng Do: -địa hình dốc thoải -Dễ hợp lí 2. cày sâu dần 3. bón vôi cải tạo đất 4. luân canh, chú ý cây họ đậu, cây phân xanh 5. Bón phân động. -Tăng dần độ dày của tầng đất mặt. - giảm độ chua - Tăng cườngvsv cố định đạm, khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng - tăng mùn, tạo môi Hỏi1: Xói mòn đất là gì? Hỏi2: Nguyên nhân nào gây xói mòn đất? Gợi ý: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới mưa lũ nhiều là gì? Hỏi3: Xói mòn đất thường xảy ra ở vùng nào? đất nông nghiệp? đất thoát nước - thành phần cơ giới nhẹ - Dễ cày bừa hợp lí, tăng phân hữu cơ trường thận lợi cho vsv phát triển b. sử dụng: - Trồng cây trồng cạn II. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá 1. Nguyên nhân gây xói mòn đất: - Mưa lớn phá vỡ kết cấu lâm nghiệp? Tạisao? Hỏi: cho biết t/chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? Gv tóm tắt trả lời của hs Gv y/c hs n/c sgk, thảo luận nhóm, hoàn thành fiếu học tập: đất. - Địa hình dốctạo ra dòng chảy rửa trôi. - Chặt phá rừng làm giảm độ che phủ- tốc độ dòng chảy lớn. 2. Tính chất: - Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh. - chua, nghèo mùn, nghèo dinh dưỡng. - Vsv ít, hđộng yếu. 3. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh. * Biện pháp công trình: - Làm ruộng ...
— Xem thêm —
Bình luận