Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 59: Tâng cầu - Trò chơi Tung bóng vào đích

Lượt xem: 396
Số trang: 0
Mã số: 211879
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-20 16:12:55
Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 59: Tâng cầu - Trò chơi “Tung bóng vào đích”
Mục tiêu: - Ôn tâng cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước. - Tiếp tục học trò chơi “Tung vòng vào đích” bằng hình thức “Tung bóng vào đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 59: Tâng cầu - Trò chơi “Tung bóng vào đích” Mục tiêu: - Ôn tâng cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước. - Tiếp tục học trò chơi “Tung vòng vào đích” bằng hình thức “Tung bóng vào đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
— Xem thêm —
Từ khóa: