Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 59: Tâng cầu - Trò chơi Tung bóng vào đích

Số trang: 4
Mã số: 211879
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-20 16:12:55
Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 59: Tâng cầu - Trò chơi “Tung bóng vào đích” Mục tiêu: - Ôn tâng cầu. Yêu cầu tâng, đón cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước. - Tiếp tục học trò chơi “Tung vòng vào đích” bằng hình thức “Tung bóng vào đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
— Xem thêm —
Từ khóa: