Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị nhân lực

Lượt xem: 2099
Số trang: 0
Mã số: 211480
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-21 08:12:32
(Human Resources Tests – HR Tests)file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CComputer%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image004.gif
 

 • Từ nào dưới đây được định nghĩa như là những chính sách, hoạt động, và hệ thống mà có ảnh hưởng tới hoạt động, thái độ và cách cư sử của nhân viên của một công ty?

 • Động cơ thúc đẩy (Motivation)
 • Tiền bạc (Money)
 • Quản lý nguồn nhân lực (HRM – Human Resource Management)
 • Thiết kế công việc (Job design)


   

 • Tất cả những điều dưới đây đều cần thiết cho chất lượng nguồn nhân lực ngoại trừ:

 • Có giá trị
 • Hiếm
 • Người thay thế không tốt
 • Dễ bắt chước


    (Human Resources Tests – HR Tests)file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CComputer%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image004.gif   Từ nào dưới đây được định nghĩa như là những chính sách, hoạt động, và hệ thống mà có ảnh hưởng tới hoạt động, thái độ và cách cư sử của nhân viên của một công ty? Động cơ thúc đẩy (Motivation) Tiền bạc (Money) Quản lý nguồn nhân lực (HRM – Human Resource Management) Thiết kế công việc (Job design)   Tất cả những điều dưới đây đều cần thiết cho chất lượng nguồn nhân lực ngoại trừ: Có giá trị Hiếm Người thay thế không tốt Dễ bắt chước  
 • — Xem thêm —