Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 47 :ĐẠI NÃO

Số trang: 5
Mã số: 211447
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-20 04:27:38
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của đại não người , đặc biệt là vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não ở người . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 47.1 ; 47.2 ; 47.3 ; 47 .4 Mô hình bộ não tháo lắp . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : SGK BÀI 47 : ĐẠI NÃO I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của đại não người , đặc biệt là vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não ở người . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 47.1 ; 47.2 ; 47.3 ; 47 .4 Mô hình bộ não tháo lắp . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : SGK Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Cấu tạo của đại não . Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của đại não . ––– GV yêu cầu học sinh quan sát hình 47.1 47.3 + Xác định vị trí của đại não ? + Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập điền từ . ––– GV điều khiển các nhóm hoạt động  chốt lại kiến thức đúng . ––– GV yêu cầu học sinh quan sát lại hình 47.1 và 2  Trình bày cấu tạo ngoài của ––– Học sinh quan sát kỹ hình với chú thích kèm theo  tự thu nhận thông tin . ––– Các nhóm thảo luận thống nhất ý kiến : + Vị trí : Phiá trên não trung gian , đại não rất phát triển ––– Lưạ chọn các thuật ngữ cần điền  đại diện nhóm trình bày . 1 – khe ; 2 – rãnh ; 3 – trán ; 4 – đỉnh ; 5 – Thùy thái dương ; 6 – chất trắng ––– học sinh quan sát hình kết hợp bài tập vưà hoàn thành  trình bày hình I . Cấu tạo của đại não : 1. Hình dạng cấu tạo ngoài : ––– Rãnh liên bán cầu chia đại não làm 2 nưả ––– Rãnh sâu chia bán cầu não là, 4 thùy ( trán , đỉnh , chẩm , thái dương ) ––– Khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não  tăng diện tích bề mặt não . 2. Cấu tạo trong : ––– Chất xám ( ngoài ) : làm thành vỏ não dày 2- 3mm gồm 6 đại não ? ––– GV yêu cầu học sinh tự rút ra kết luận . ––– GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 47.3 , mô tả cấu tạo trong của đại não ? ––– GV hoàn thiện lại kiến thức . ––– GV cho học sinh giải thích hiện tượng liệt nưả người . Hoạt động 2: Sự phân vùng chức năng của đại não . ––– GV yêu cầu học sinh đọc thông tin và quan sát hình 47.4  hoàn thành bài tập mục  tr. 149 ––– GV ghi kết quả của các nhóm lên bảng  trao đổi toàn lớp  chốt lại đáp án đúng (ả , b4 , c6 , d7, e 5. G8, dạng cấu tạo ngoài của đại não trên mô hình ––– Học sinh quan sát hình  mô tả được : Vị trí và độ dày của chất xám và chất trắng ––– Một vài học sinh phát biểu  lớp bổ sung . ––– Cá nhân tự thu nhận ...
— Xem thêm —
Bình luận