Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN

Lượt xem: 1787
Số trang: 0
Mã số: 211342
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-21 00:07:11
Rèn kỹ năng nghe và nói: Nghe – kể câu chuyện: “ Không nỡ nhìn” nhớ nội dung truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng. - Tiếp tục rèn kỹ năng tổ chức cuộc họp. - HS hứng thú học tập. Rèn kỹ năng nghe và nói: Nghe – kể câu chuyện: “ Không nỡ nhìn” nhớ nội dung truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng. - Tiếp tục rèn kỹ năng tổ chức cuộc họp. - HS hứng thú học tập.
— Xem thêm —