Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Tả hoạt động (2)

Số trang: 4
Mã số: 210596
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-20 23:42:51
- Biết lập dàn ý cho bài văn tả một em bé ở tuổi tập đi, tập nói- một dàn ý riêng của mỗi HS. - Biết chuyển một phần của dàn ý đã lập thành một đoạn văn tả hoạt động của em bé. Tp làm v n: LUY N T P T NG I ( T ho t ng ) I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t l p dàn ý cho bài v n t m t em bé tu i t p i, t p nói- m t dàn ý riêng c a m i HS. - Bi t chuy n m t ph n c a dàn ý ã l p thành m t on v n t ho t ng c a em bé. II. dùng d y h c : - M t s t gi y kh to cho HS l p dàn ý trên phi u. - M t s tranh nh s u t m c v nh ng em bé kháu kh nh tu i này. III. Các ho t ng d y- h c : Ho t ng giáo viên Hot ng h c sinh 1. Kim tra: (4') 2. Bài mi: Hot ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: H ng d n luy n t p. (28-30’) a) H ng d n HS làm BT 1. (18-20’) - Cho HS c yêu c u c a BT 1. - GV nh c l i yêu c u và l u ý HS ngoài t ho t ng là tr ng tâm, có th thêm t v ngo i hình c a em bé. - GV nh n xét, b sung. - Cho HS làm dàn ý + trình bày. - GV nh n xét, khen nh ng HS bi t l p dàn ý chi ti t, cho nhi u ý hay. b) Hng d n HS làm BT 2. (10’) - Cho HS c yêu c u c a BT2. - GV nh c l i yêu c u. - Cho HS làm + c o n v n. - HS vi t m t on v n t ho t d ng c a em bé. - Lp nh n xét v on v n. - GV nh n xét. 3. Cng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghim : ................................................... ...................................................................................... ................................................... ......................................................................................
— Xem thêm —
Bình luận