Tìm hiểu mô hình hoạt động của hệ thống y tế dự phòng tuyến huyện và xã. Tìm hiểu kiến thức, thực hà

Lượt xem: 333
Số trang: 80
Mã số: 20540
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 80
Sao chép
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đối với những người làm công tác y tế công cộng y học dự phòng
thực hành tại cộng đồng quan trọng như thực hành lâm sàng tại bệnh viện với
bác điều trị. Điểm đặc thù cũng điểm tạo nên vai trò quan trọng của
nghành y học dự phòng chúng ta phải chủ động đến với người dân,chủ
động tìm hiểu và can thiệp những vấn đề sức khỏe của họ. Đối với sinh viên y
học dự phòng khi đi thực địa những điều chúng ta quan sát đươc,những điều
chúng ta phải làm, những điều chúng ta học hỏi được là người thật việc thật từ
đó cho ta những kinh nghiệm thực tế. Đó điều rất quan trọng giúp ích trực
tiếp đến hiệu quả làm việc của chúng ta sau này. Tóm lại kinh nghiệm thực tế
chỉ được học qua thực hành cộng đồng không sách vở nào thể dậy
được. Điều này cũng chỉ rằng thực tế cộng đồng môn học không thể
thiếu và rất quan trọng với sinhviên y học dự phòng.
Địa điểm thực địa đợt này là huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam vì đây là địa
điểm thực địa của Trường Đại Học Y Hà Nội. Bình Lục huyện đồng bằng
Bắc Bộ. Phía Đông Bắc phía Bắc giáp huyện Nhân với ranh giới
nhánh nhỏ của sông Châu Giang, phía Tây Bắc giáp huyện Duy Tiên ranh
giới dòng chính sông Châu Giang, phía Tây giáp huyện Thanh Liêm, các
huyện này đều thuộc tỉnh Hà Nam. Riêng phía Nam và Đông Nam huyện giáp
tỉnh Nam Định, ranh giới sông Lý Nhân, tính từ tây sang đông giáp các
huyện: Ý Yên, Vụ Bản Mỹ Lộc. Trong địa bàn huyện các con sông nhỏ
như: sông Sắt, sông Liêm Phong (trên ranh giới với huyện Thanh Liêm),...
đều các sông nhánh của sông Châu Giang sông Đáy, thuộc hệ thống
sông Hồng. Diện tích tự nhiên của huyện Bình Lục là 154,9 km².với dân số
theo thống là 152.800 người. Trong địa bàn huyện các con sông nhỏ
như: sông Sắt, sông Liêm Phong (trên ranh giới với huyện Thanh Liêm),...
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
đều các sông nhánh của sông Châu Giang sông Đáy, thuộc hệ thống
sông Hồng. Diện tích tự nhiên của huyện Bình Lục 154,9 km².Dân số theo
thống năm 1999 152.800 người. Về hành chính Bình Lục 20
một thị trấn.Theo phân nhóm của thầy sau khi bốc thăm ngẫu nhiên,
chúng tôi được phân công thực tập tại thị trấn Bình Mỹ.
Thị trấn Bình Mỹ nằm cạnh quốc lộ 21A đường sắt Thống Nhất.
Diện tích tự nhiên của thị trấn là 2,8 km² với dân số tính đến ngày 1/7/2010 là
6578 người. V hành chính thị trấn Bình Mỹ 8 tiểu khu với tổng số 1753 hộ
gia đình trong đó có 15 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo, 879 hộ trung bình, 629 hộ
khá và 195 hộ giàu.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Mục tiêu chung: Tìm hiểu hình hoạt động của hệ thống YHDP
tuyến huyện và xã. Tìm hiểu kiến thức, thực hành về thiếu máu và dinh dưỡng
của học sinh nữ tuổi từ 16-18 của trường THTH Bình Lục A.
Mục tiêu cụ thể:
1. Tìm hiểu hình hoạt động của Trung tâm YTDP Huyện Bình
Lục.
2. Tìm hiểu các hoạt động YTDP tại Trạm y tế thị trấn Bình Mỹ.
3. tả thực trạng dinh dưỡng, kiến thức thực hành về thiếu máu
dinh dưỡng của học sinh nữ tuổi từ 16-18 của trường THPT
Bình Lục A thị trấn Bình Mỹ.
3
Tải xuống 5,000₫ (80 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-06 03:56:09
MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 II. MỤC TIÊU HỌC TẬP 3 III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 3.2. Tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ (cho mục tiêu 3) 4 3.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 4 3.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ 4 3.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 4 3.3.1 Thời gian 4 3.3.2 Địa điểm nghiên cứu 5 3.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu 6 3.4.1 Thiết kế nghiên cứu 6 3.4.2. Cỡ mẫu 6 3.4.3. Chọn mẫu: 7 3.5. Quy trình thu thập số liệu 8 3.5.1. Các việc đã làm 8 3.5.2. Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình học tập tại cộng đồng 9 3.5.3. Bài học kinh nghiệm 10 3.6. Xử lý và phân tích số liệu 10 IV.KẾT QUẢ HỌC TẬP 11 4.1. Giới thiệu về hệ thống y tế của huyện Bình Lục 11 4.2. Trung tâm y tế huyện Bình Lục 12 4.2.1. Quá trình hình thành trung tâm 12 4.2.2. Tổ chức hành chính 13 4.2.3. Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Trung tâm y tế huyện Bình Lục 14 4.2.4. Nội dung, hình thức hoạt động: 16 4.2.5. Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động cụ thể của từng khoa, phòng tại trung tâm: 18 4.2.6. Khó khăn, thuận lợi và thành tích của trung tâm y tế huyện Bình Lục: 20 4.2.7. Kế hoạch, mục tiêu trong thời gian tiếp theo: 21 4.3. Trạm y tế thị trấn Bình Mỹ: 21 4.3.1. Tổ chức hành chính: 21 4.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế thị trấn Bình Mỹ: 22 4.3.3. Hoạt động của trạm y tế thị trấn Bình Mỹ: 24 4.3.4. Khó khăn,thuận lợi và hướng phát triển của trạm y tế thị trấn Bình Mỹ: 27 4.4. Kết quả điều tra trường học 28 4.4.1. Thông tin chung về học sinh 28 4.4.2. Kiến thức và thực hành phòng chống thiếu máu thiếu sắt của nữ học sinh THPT 34 4.4.3. Tình trạng dinh dưỡng 43 4.4.4. Kiến thức, thực hành dinh dưỡng của học sinh liên quan đến chế độ ăn 44 V. KẾT LUẬN 50 5.1. Về hệ thống YTDP huyện Bình Lục 50 5.2. Về hệ thống YTDP tại thị trấn Bình Mỹ 50 5.3. Kiến thức và thực hành về thiếu máu và dinh dưỡng của các nữ học sinh THPT Bình Lục A. 51 5.3.1. Tình trạng dinh dưỡng: 51 5.3.2. Kiến thức và thực hành về dinh dưỡng và thiếu máu thiếu sắt 51 5.3.3. Kiến thức và thực hành về dinh dưỡng của học sinh 52 VI. KHUYẾN NGHỊ 53 6.1. Đối với địa phương: 53 6.2. Đối với ngành y tế , các ngành liên quan : 53 6.3. Về phòng chống thiếu máu thiếu sắt cho nữ học sinh: 54 6.4. Những việc mong muốn được thực hiện : 54
— Xem thêm —
Bình luận