Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 00:52:44
Rèn luyện kĩ năng tháolắp mô hình - Rèn kĩ năng quan sát phân tích mô hình để thu nhận kiến thức II. Phương tiện dạy học: - Mô hình phân tử ADN hoàn chỉnh - Tranh phóng to hình với nội dung cấu trúc phân tử cơ chế tự sao TUẦN 10- TIẾT 20 THỰC HÀNH : QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN I. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng tháolắp mô hình - Rèn kĩ năng quan sát phân tích mô hình để thu nhận kiến thức II. Phương tiện dạy học: - Mô hình phân tử ADN hoàn chỉnh - Tranh phóng to hình với nội dung cấu trúc phân tử cơ chế tự sao III.Tiến trình bài giảng: Mở bài: Gv chia nhóm Hs và cho một số nhóm lần lượt thay nhau quan sát mô hình phân tử ADN và hình chiếu, để xác định được: ? Số cặp nucleotit trong mỗi chu kì xoắn là bao nhiêu ? Các nucleotit liên kết với nhau ntn Gv nhận xét, bổ sung, kết luận Hs quan sát, thảo luận nhóm, đại Bài 20. Thực hành: Quan sát, lắp ráp mô hình phân tử ADN I. Quan sát mô hình không gian của phân tử ADN - Số cặp nucleotit trong mỗi chu kì xoắn là 10 cặp - Các nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau diện trả lời Chuyển tiếp: Gv cho các nhóm hs thay nhau lắp ráp mô hình phân tử ADN Hs thảo luận và lần lượt lắp ráp mô hình phân tử ADN. thành cặp theo NTBS: A – T, G – X (và ngược lại) II. Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN Gv: hướng dẫn hs: nên tiến hành lắp một mạch hoàn chỉnh, rồi mới lắp mạch còn lại. Có thể bắt đầu từ dưới lên hay từ trên xuống. Khi lắp ráp mạch thứ hau, nên chú ý các nucleotit liên kết với mạch thứ nhất theo NTBS Gv: cho hs xem phim: các hoạt động lắp ráp, mô hình không gian của phân tử ADN Hs theo dõi, ghi nội dung cơ bản vào vở. Gv: Yêu cầu hs viết thu hoạch
— Xem thêm —
Bình luận