Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 01:38:43
1 Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI I. MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Nắm được một số VD khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật. - Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua VD cụ thể về dây truyền thức ăn (Thực vật  Động vật  Con người). II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh phóng to hình 46.1, sơ đồ trao đổi khí. - Tranh vẽ hoặc ảnh chụp phóng to với nội dung động vật ăn thực vật và động vật sống trên cây. - HS: + Xem lại hình vẽ sơ đồ trao đổi khí (hình 46.1) + Sưu tầm tranh ảnh với nội dung thực vật là thức ăn và là nơi sống của động vật. III.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đất và nguồn nước? 3. Bài mới Hoạt động 1: Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật Mục tiêu: HS hiểu được vai trò của thực vật trong việc cung cấp oxi và thức ăn cho động vật. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Yêu cầu HS xem tranh hình 46.1 và tranh 48.1: Thực vật là thức ăn - HS trao đổi, thảo luận theo 3 câu hỏi ở mục 1. - HS quan sát sơ đồ của động vật, làm bài tập SGK. + Lượng oxi mà thực vật nhả ra có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác? + Làm bài tập nêu VD về động vật ăn thực vật, điền bảng theo mẫu SGK và rút ra nhận xét? - Cho HS thảo luận chung cả lớp. - Nhận xét quan hệ giữa thực vật và động vật là gì? - GV bổ sung, sửa chữa nếu cần. trao đổi khí  nói về vai trò của thực vật  thấy được nếu không có cây xanh thì động vật (và con người) sẽ chết vì không có oxi. - HS tìm các VD về động vật ăn các bộ phận khác nhau của cây  điền đủ 5 cột trong bảng. - Một vài HS trình bày, HS khác nhânj xét, bổ sung. - Rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa động vật và thực vật. - GV đưa thông tin về thực vật gây hại cho động vật (như SGK). Tiểu kết: - Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho động vật. Hoạt động 2: Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật Mục tiêu: Thấy được vai trò của thực vật cung cấp nơi ở và sinh sản cho động vật. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Cho HS quan sát tranh thực vật là nơi sinh sống của động vật. + Rút ra nhận xét gì? + Trong tự nhiên có động vật nào lấy cây làm - HS hoạt động nhóm. + HS nhận xét được thực vật là nơi ở, làm tổ của động vật. + HS trình bày tranh ảnh đã sưu tầm về động nhà nữa không? - GV cho HS trao đổi chung ở lớp. - GV bổ sung, sửa chữa nếu cần. vật sống trên cây. - HS khác bổ sung. - HS tự tổng kết và rút ra nhận xét về vai trò thực vật cung cấp nơi ở cho động vật. Tiểu kết: - Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật. 4. Củng cố - GV củng cố lại nội dung bài. - Yêu cầu HS làm bài tập 3 SGK. - Đánh giá giờ. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết”. - Đọc trước bài 48 phần tiếp.
— Xem thêm —
Bình luận