Phân tích giải pháp bảo vệ hố đào móng nhà cao tầng có hầm Phân tích giải pháp bảo vệ hố đào móng nhà cao tầng có hầm

Lượt xem: 204
Số trang: 0
Mã số: 204308
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-17 00:39:08
http://image2.tailieu.vn/document/thumbnail/onerror_80.jpgPhân tích giải pháp bảo vệ hố đào móng nhà cao tầng có hầmNguyên nhân sự cố có nhiều: do thi công gây chấn động, chuyển dịch đất, thi công ep, khoan cọc cừ... http://image2.tailieu.vn/document/thumbnail/onerror_80.jpgPhân tích giải pháp bảo vệ hố đào móng nhà cao tầng có hầmNguyên nhân sự cố có nhiều: do thi công gây chấn động, chuyển dịch đất, thi công ep, khoan cọc cừ...
— Xem thêm —