Giáo án sinh học 8 - Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Lượt xem: 960
Số trang: 0
Mã số: 204150
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 07:05:49
Kiến thức: - Trình bày được đường đi của máu trong tuần hoàn máu. - Trình bày được đường đi của bạch huyết trong lưu thông bạch huyết - Nêu vai trò của tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. 2. Kỹ năng - Quan sát, phân tích, diễn thuyết. - Hoạt động nhóm nhỏ. Kiến thức: - Trình bày được đường đi của máu trong tuần hoàn máu. - Trình bày được đường đi của bạch huyết trong lưu thông bạch huyết - Nêu vai trò của tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. 2. Kỹ năng - Quan sát, phân tích, diễn thuyết. - Hoạt động nhóm nhỏ.
— Xem thêm —