Giáo án môn sinh lớp 6 Tiết 36: THỤ PHẤN

Số trang: 6
Mã số: 204070
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 07:14:11
Tiết 36: THỤ PHẤN I.Mục tiêu: Kiến thức: - Phát biểu được khái niệm thụ phấn - Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn . - Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ Kĩ năng: Rèn luyện và củng cố các kĩ năng: Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 36: THỤ PHẤN I.Mục tiêu: Kiến thức: - Phát biểu được khái niệm thụ phấn - Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn . - Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ Kĩ năng: Rèn luyện và củng cố các kĩ năng: - Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. - Quan sát mẫu vật, tranh vẽ. Thái độ: - Yêu và bảo vệ thiên nhiên. II.Phương tiện: - Mẫu vật : hoa tự thụ phấn. hoa thụ phấn nhờ sâu bọ - Tranh vẽ : cấu tạo hoa bí đỏ, hoa thụ phấn nhờ sâu bọ IV.Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 2/Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 1(20’): Tìm hiểu về hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình 30.1 sách giáo khoa trang 99. - Yêu cầu học sinh thực hiện lệnh trong sách giáo khoa. I. Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn - Học sinh quan sát H30.1 trang 99 sách giáo khoa. - Thực hiện theo lệnh trong sách giáo khoa - Học sinh trả lời, lớp nhận - Giáo viên đặt vấn đề: Hoa tự thụ phấn cần có những điều kiện nào? Đặc điểm của hoa tự thụ phấn? - Giáo viên tiếp tục yêu cầu học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa, thảo luận và thực hiện lệnh. - Giáo viên kết luận: Thế nào là hoa giao phấn? xét bổ sung - Rút ra kết luận về đặc điểm hoa tự thụ phấn. - Học sinh đọc thông tin trong sách giáo khoa và thực hiện thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Học sinh đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung - Rút ra kết luận về đặc điểm của hoa giao phấn Tiểu kết: - Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó gọi là hoa tự thụ phấn. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác gọi là hoa giao phấn. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 2(19’): Tìm hiểu về đặc điểm của hoa phụ phấn nhờ sâu bọ. - Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát mẫu vật và tranh vẽ - Yêu cầu học sinh thực hiện lệnh sách giáo khoa trang 100 - Giáo viên treo tranh một số hoa thụ phấn nhờ sâu bọ - Giáo viên nhận xét, bổ sung - Đặc điểm chính của hoa II.Đặc điểm của hoa phụ phấn nhờ sâu bọ - Học sinh quan sát mẫu vật + tranh vẽ hình 30.2 trang 99 - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 100 - Học sinh tiếp tục quan sát tranh - Học sinh đại diện nhóm trình bày kết quả - lớp nhận xét bổ sung - rút ra kết luận thụ phấn nhờ sâu bọ? về đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ Tiểu kết: Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có các đặc điểm sau: + Màu sắc sặc sỡ +Hương thơm mật ngọt +Hạt phấn có gai +Đầu nhuỵ có chất dính IV.Kiểm tra đánh giá( 5’): - Đọc kết luận SGK - Thụ phấn là gì? - Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào ? - Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ? V.Hoạt động nối tiếp(1’): - Chuẩn bị hoa ngô, hoa bí ngô…cho bài học sau
— Xem thêm —
Bình luận