Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 32: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA

Lượt xem: 742
Số trang: 0
Mã số: 204067
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 07:14:31
.Mục tiêu: Kiến thức: - Phân biệt được các bộ phận chính của hoa, các đặc điểm chức năng và cấu tạo từng loại hoa. - Giải thích vì sao nhị và nhụy là những bộ phận sinh sản chính của hoa. Kĩ năng: - Quan sát, so sánh, phân tích. - Tách bộ phận của thực vật. .Mục tiêu: Kiến thức: - Phân biệt được các bộ phận chính của hoa, các đặc điểm chức năng và cấu tạo từng loại hoa. - Giải thích vì sao nhị và nhụy là những bộ phận sinh sản chính của hoa. Kĩ năng: - Quan sát, so sánh, phân tích. - Tách bộ phận của thực vật.
— Xem thêm —