Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 07:19:41
1) Kiến thức: Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí, tác dụng với oxi sinh ra nước và tỏa nhiệt. Biết hỗn hợp khí hiđro với oxi là hỗn hợp nổ 2) Kĩ năng: Biết đốt cháy hiđro trong không khí, biết cách thử hiđro nguyên chất và quy tắc an toàn khi đốt cháy hiđro 3) Thái độ: Củng cố, khắc sâu lòng ham thích học tập bộ môn Chương V: HIĐRO – NƯỚC Bài 31: Tính chất - ứng dụng của HIĐRO I/ Mục tiêu bài học: 1) Kiến thức: Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí, tác dụng với oxi sinh ra nước và tỏa nhiệt. Biết hỗn hợp khí hiđro với oxi là hỗn hợp nổ 2) Kĩ năng: Biết đốt cháy hiđro trong không khí, biết cách thử hiđro nguyên chất và quy tắc an toàn khi đốt cháy hiđro 3) Thái độ: Củng cố, khắc sâu lòng ham thích học tập bộ môn II/ Đồ dùng dạy học: - Hóa chất: Kẽm viên, dd axit HCl - Dụng cụ: Bình kíp đơn giản, ống dẫn khí, ống nghiệm, cốc thủy tinh, lọ chứa oxi, đèn cồn, diêm III/ Nội dung: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Nội dung bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi GV: chỉ định hs lên bảng ghi HS:ghi KHHH, CTHH, NTK và PTK của hiđro Hoạt động 1: Tính chất vật lí GV: Cho hs q/sát khí H2 chứa trong ống ngh. HS: nhận xét về trạng thái, màu sắc của hiđro GV: Yêu cầu hs q/sát quả bong bóng bơm đầy khí hiđro HS: - Kết luận về tỉ khối của H2 so với k.khí - Đọc phần kết luận về t/chất vật lí Hoạt động 2: H2 tác dụng với oxi GV: Làm TN biểu diễn Hướng dẫn cách thử và thực hiện HS: Quan sát hiện tượng, trả lời các câu hỏi - Zn tiếp xúc với dd HCl có dấu hiệu? - Khi nào hiđro được xem là tinh khiết? - Màu ngọn lửa, mức độ cháy khi đốt H2 trong O2? - Thành lọ chứa oxi sau PƯ có hiện tượng gì? KHHH: H NTK: 1 CTHH: H2 PTK: 2 I/ Tính chất vật lí: Hiđro: chất khí, không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước II/ Tính chất hóa học: 1/ Tác dụng với oxi: 2H2 + O2 to 2H2O - H2 cháy trong kkhí hay trong O2 tạo thành chất gì? Viết PTHH? GV: Giới thiệu hỗn hợp nổ 4) Củng cố: HS trả lời các câu hỏi phần II/.1.c 5) Dặn dò: - Học bài - Trình bày TN H2 tác dụng với CuO? - Ứng dụng của H2?
— Xem thêm —
Bình luận