Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 40 :VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Số trang: 5
Mã số: 203829
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 07:40:04
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả của nó . Trình bày được các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu và giải thích cơ sở khoa học của chúng . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát , nhận xét , liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Có ý thức xây dựng các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 38 . 1 và 39 – 1 Phiếu học tập Tổn thương của hệ bài tiết nước tiểu Hậu quả BÀI 40 : VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả của nó . Trình bày được các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu và giải thích cơ sở khoa học của chúng . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát , nhận xét , liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Có ý thức xây dựng các thoí quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 38 . 1 và 39 – 1 Phiếu học tập Tổn thương của hệ bài tiết nước tiểu Hậu quả ––– Cầu thần bị viêm và suy thoái Quá trình lọc máu bị trì trệ  cơ thể bị nhiễm độc . ––– Ong thận bị tổn thương hay làm việc kém hiệu quả Quá trình hấp thụ lại và bài tiết giảm  môi trường trong bị biến đổi . Ống thận bị tổn thương  nước tiểu hoà vào máu  đầu độc cơ thể ––– Đường dẫn nước tiểu bị nghẽn Gây bí tiểu  Nguy hiểm đến tính mạng . Bảng 40 Các thoí quen sống khoa học Cơ sở khoa học 1 . Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu Hạn chế tác hại của vi sinh vật gây bệnh 2 . Khẩu phần ăn uống hợp lí : ––– Không ăn quá nhiều Prôtêin , quá nặm , quá chua , quá nhiều chất tạo sỏi ––– Không ăn thức ăn thưà ôi thiu và nhiễm chất độc hại . ––– Uống đủ nước Tránh cho thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi Hận chế tác hại của các chất độc Tạo điều kiện cho quá trình lọc máu được thuận lợi 3 .Đi tiểu đúng lúc , không nên nhịn tiểu lâu Hạn chế khả năng tạo soỉ III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : + Nước tiểu được tạo thành như thế nào ? + Trình bày sự bài tiết nước tiểu ? 3 / Các hoạt động dạy và học: a) Mở bài: Hoạt động bài tiết có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể . Làm thế nào để có 1 hệ bài tiết nước tiểu khoẻ mạnh . Đó là nội dung của bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu . Mục tiêu: Hs hiểu được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả của nó . ––– GV yêu cầu học sinh nghiên ––– Học sinh thu nhận thông I/ Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu : ––– Các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu cứu thông tin  và trả lời câu hỏi ; + Có những tác nhân nào gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu ? ––– GV điều khiển trao đồỉ toàn lớp  Học sinh rút ra kết luận ––– GV nghiên cứu kỹ thông tin . quan sát tranh hình 38 .1 và 39 . 1  hoàn thành phiếu học tập . ––– Gv treo phiếu học tập ––– GV tập hợp ý kiến các nhóm và đưa ra đáp án . Hoạt động 2: Xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết . Mục tiêu : Trình bày được cơ sở khoa học và thoí quen sống khoa học . Tự ...
— Xem thêm —
Bình luận