Danh mục luận văn thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Toán

Lượt xem: 395
Số trang: 0
Mã số: 203818
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-14 03:47:17
CSDL luận văn, luận án của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tập hợp những luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục, lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn (Toán, Vật lý, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử), sách tham khảo các chuyên ngành đào tạo.
Chúng tôi chia sẻ nguồn lực thông tin với các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu.
Thông tin liên hệ: M.A. Bùi Văn Ngân. Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
ĐC: Phòng 503, nhà C0, số 182 Lương Thế Vinh. Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
DĐ: 0988 079766. email: nganbv@gmail.com; nganbv@vnu.edu.vn CSDL luận văn, luận án của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tập hợp những luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục, lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn (Toán, Vật lý, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử), sách tham khảo các chuyên ngành đào tạo. Chúng tôi chia sẻ nguồn lực thông tin với các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu. Thông tin liên hệ: M.A. Bùi Văn Ngân. Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN ĐC: Phòng 503, nhà C0, số 182 Lương Thế Vinh. Q. Thanh Xuân, Hà Nội. DĐ: 0988 079766. email: nganbv@gmail.com; nganbv@vnu.edu.vn
— Xem thêm —