Lợi ích của làm việc nhóm

Lượt xem: 485
Số trang: 0
Mã số: 203672
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-13 04:35:38
 Lợi ích của làm việc nhóm  

       “Một cây làm chẳng nên non

       Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

       Chắc hẳn bạn không lạ lẫm với câu thành ngữ này. Nhưng đã bao giờ bạn  

thử ngồi suy ngẫm  về câu thành ngữ đó để nhận biết được lợi ích của làm việc  

nhóm. Liệu những điều dưới đây có trùng với những suy nghĩ của bạn:

     1. Mọi thành viên trong tổ chức sẽ càng đồng lòng hướng tới mục tiêu và

dốc sức cho thành công chung của tập thể khi họ cùng nhau xác định và vạch ra  

phương pháp đạt được chúng.  

       2. Là thành viên của một nhóm, họ có cảm giác kiểm soát được cuộc sống  

của mình tốt hơn và không phải chịu đựng sự chuyên quyền của bất cứ người lãnh

đạo nào.  Lợi ích của làm việc nhóm          “Một cây làm chẳng nên non        Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”        Chắc hẳn bạn không lạ lẫm với câu thành ngữ này. Nhưng đã bao giờ bạn   thử ngồi suy ngẫm  về câu thành ngữ đó để nhận biết được lợi ích của làm việc   nhóm. Liệu những điều dưới đây có trùng với những suy nghĩ của bạn:      1. Mọi thành viên trong tổ chức sẽ càng đồng lòng hướng tới mục tiêu và dốc sức cho thành công chung của tập thể khi họ cùng nhau xác định và vạch ra   phương pháp đạt được chúng.          2. Là thành viên của một nhóm, họ có cảm giác kiểm soát được cuộc sống   của mình tốt hơn và không phải chịu đựng sự chuyên quyền của bất cứ người lãnh đạo nào.
— Xem thêm —