Giáo án lớp 4: TẬP LÀM VĂN TẢ CÂY CỐI (Bài viết) Đề: Ở vườn (hoặc ở công viên) các luống hoa, chậu hoa nở bông rất đẹp. Hãy tả 1 cây mà em thích nhất I/ Mục tiêu: Kiến thức : Học sinh biết được bài văn tả cây (đang nở hoa),vận dụng các hiểu biết và kỹ

Lượt xem: 1966
Số trang: 0
Mã số: 203195
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 15:14:31
c
Đề: Ở vườn (hoặc ở công viên) các luống hoa, chậu hoa nở bông rất đẹp. Hãy tả 1 cây mà em thích nhất I/ Mục tiêu: _ Kiến

thức : Học sinh biết được bài văn tả cây (đang nở hoa),vận dụng các hiểu biết và kỹ năng đã được học _ Kỹ năng : Học

sinh làm bài có bố... c Đề: Ở vườn (hoặc ở công viên) các luống hoa, chậu hoa nở bông rất đẹp. Hãy tả 1 cây mà em thích nhất I/ Mục tiêu: _ Kiến thức : Học sinh biết được bài văn tả cây (đang nở hoa),vận dụng các hiểu biết và kỹ năng đã được học _ Kỹ năng : Học sinh làm bài có bố...
— Xem thêm —