Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 04:46:00
1 Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương - Tập đọc nhạc số 7 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, vui tươi của bài Màu xanh quê hương. HS đọc đúng nhạc và lời bài Tập đọc nhạc số 7. 2. Kĩ năng: HS tập trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách và gõ với 2 âm sắc. 3. Thái độ: Qua bài hát giáo dục HS thêm yêu thích các làn điệu dân ca Khơ-me. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đàn Ooc-gan - Tập đàn hát bài hát chuẩn xác - Bảng phụ bài nhạc số 7 2. Học sinh: - Nhạc cụ gõ III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: 2. Bài cũ: - GV kết hợp kiểm tra đan xen trong quá trình ôn tập. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Nội dung 1: Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương - GV đàn mẫu âm cho HS luyện thanh - GV hướng dẫn HS hát bài Màu xanh quê hương kết hợp gõ đệm, thể hiện sắc thái rộn ràng, vui tươi của bài hát. - GV chỉ định HS trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, song ca kết hợp gõ đệm. Hát lời 2 tương tự . - GV hướng dẫn HS hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo nhịp. - GV nhận xét - HS đồng thanh luyện âm a - HS hát kết hợp gõ đệm - 3 HS trình bày - HS thực hiện Nội dung 2: Tập đọc nhạc số 7 – Em tập lái ôtô - GV treo bài TĐN số 7 lên bảng. - GV giới thiệu bài TĐN số 7 Em tập lái ôtô, sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Phi. - GV hỏi bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp? - Trong bài có sử dụng kí hiệu âm nhạc nào? - GV chia bài TĐN làm 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp. * Tập nói tên nốt nhạc: Đô-Rê-Mi- Pha-Sol-La. * Luyện tập cao độ - GV viết lên bảng khuông nhạc có các nốt Đô-Rê-Mi-Pha-Sol-La. * Luyện tập tiết tấu - GV gõ mẫu tiết tấu - HS theo dõi - HS lắng nghe - HS trả lời. Bài TĐN viết ở nhịp 2/4, gồm có 8 nhịp. - Dấu lặng đen - HS nhắc lại - 1-2 HS xung phong đọc - HS theo dõi * Dạy đọc từng câu - GV đàn giai điệu cả bài - GV giải thích cách thể hiện dấu lặng đen: im lặng bằng thời gian ngân của nốt đen. - Dạy từng câu * Tập đọc cả bài - GV quy định đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. GV bắt nhịp. - GV chỉ định HS xung phong đọc. - GV nghe, sửa sai, HS đọc cả bài. * Ghép lời ca - GV quy định đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - GV chỉ định 1 HS đọc nhạc, đồng - HS lắng nghe - HS ghi nhớ - HS thực hiện - 1-2 HS thực hiện - HS đọc nhạc, sửa sai - HS thực hiện - 2 HS xung phong - HS thực hiện thời 1 HS hát lời. - GV đàn, cả lớp hát lời và gõ đệm theo phách. * Củng cố, kiểm tra: - GV quy định đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - GV chỉ định HS xung phong trình bày. - GV điều khiển các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ phách. GV đánh giá, nhận xét. - HS thực hiện - 1-2 HS thực hiện - Tổ, nhóm trình bày 4. Tổng kết dặn dò: - GV cho HS nhắc lại nội dung tiết học, GV nhận xét tiết học hôm nay - Dặn dò HS về nhà ôn tập lại bài hát, bài nhạc.
— Xem thêm —
Bình luận