Giáo án Sinh học 6 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN

Số trang: 6
Mã số: 202373
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
§53. THAM QUAN THIÊN NHIÊN
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
- Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính
- Quan sát đặc điểm hình ti đnhận biết đại diện của mt số ngành
thực vật chính.
- Củng cvà mrộng kiến thức vtính đa dạng và thích nghi của thực
vật trong điều kiện sống cụ thể.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng, quan sát thực hành
- Kỹ năng làm việc đặc biệt, bảo vệ cây cối
3. Thái độ hành vi:
- Có lòng yêu thiên nhiên, bo vệ cây cối
II. Phương pháp :
III. Chuẩn Bị Cho Buổi Tham Quan
1. Giáo viên:
- Chuẩn bị địa điểm: Giáo viên trực tiếp tìm địa đim trước
- Dự kiến phân công nm trưởng
2. Học sinh:
- Ôn tập kiến thức có liên quan
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Chuẩn bị dụng cụ (theo nhóm)
+ Dụng cụ đào đất
+ Túi ni lông trắng
+ Kéo cắt cây
+ Kép ép tiêu bản
+ Panh, kính lúp
+ Nhãn ghi tên cây (theo mẫu)
- Kẽ sẵn bảng theo mẫu (tr173)
IV. Các Hoạt Động Trong Buổi Tham Quan
TG
Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh
Hoạt Động 1 : Quan sát ngoài thiên nhiên
-
Giá
o viên yêu c
ầu các hoạt động
theo nhóm
- Nội dung quan sát
- Quan sát hình thái của thực vật,
nhận xét đặc điểm thích nghi của thực
vật
- Nhận dạng thực vật, xếp chúng
vào nhóm
- Thu thập mẫu vật
- Ghi chép ngoài thiên nhiên:
Giáo viên chdẫn các yêu cầu vnội
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
dung phi ghi chép.
+ Cách thực hiện
a. Quan sát hình thái vmột số thực
vật:
+ Quan sát rể, thân, lá, hoa, quả
+ Quan sát hình thái của các y
sống ở các môi trường: cạn, nước, tìm
đặc điểm thích nghi
+ Ly mẫu cho vào i ni lông:
lưu ý học sinh ly mẫu gồm các bộ
phận:
- Hoa hoặc quả
- Cành nh (đối vi cây)
- Cây (đối với cành nhỏ)
Buộc nhãn tên cây để khỏi
nhm lẫn
(Giáo viên nhc nhở học sinh chỉ
ly mẫu ở cây mọc dại)
b. Nhận dạng thực vật, xếp chúng
vào nhóm:
- Xác định tên một số cây quen
thuộc
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 10:42:10
Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số ngành thực vật chính. - Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong điều kiện sống cụ thể. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng, quan sát thực hành - Kỹ năng làm việc đặc biệt, bảo vệ cây cối 3. Thái độ hành vi: - Có lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối §53. THAM QUAN THIÊN NHIÊN I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số ngành thực vật chính. - Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong điều kiện sống cụ thể. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng, quan sát thực hành - Kỹ năng làm việc đặc biệt, bảo vệ cây cối 3. Thái độ hành vi: - Có lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối II. Phương pháp : III. Chuẩn Bị Cho Buổi Tham Quan 1. Giáo viên: - Chuẩn bị địa điểm: Giáo viên trực tiếp tìm địa điểm trước - Dự kiến phân công nhóm trưởng 2. Học sinh: - Ôn tập kiến thức có liên quan - Chuẩn bị dụng cụ (theo nhóm) + Dụng cụ đào đất + Túi ni lông trắng + Kéo cắt cây + Kép ép tiêu bản + Panh, kính lúp + Nhãn ghi tên cây (theo mẫu) - Kẽ sẵn bảng theo mẫu (tr173) IV. Các Hoạt Động Trong Buổi Tham Quan TG Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Hoạt Động 1 : Quan sát ngoài thiên nhiên - Giáo viên yêu cầu các hoạt động theo nhóm - Nội dung quan sát - Quan sát hình thái của thực vật, nhận xét đặc điểm thích nghi của thực vật - Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm - Thu thập mẫu vật - Ghi chép ngoài thiên nhiên: Giáo viên chỉ dẫn các yêu cầu về nội dung phải ghi chép. + Cách thực hiện a. Quan sát hình thái về một số thực vật: + Quan sát rể, thân, lá, hoa, quả + Quan sát hình thái của các cây sống ở các môi trường: cạn, nước, tìm đặc điểm thích nghi + Lấy mẫu cho vào túi ni lông: lưu ý học sinh lấy mẫu gồm các bộ phận: - Hoa hoặc quả - Cành nhỏ (đối với cây) - Cây (đối với cành nhỏ)  Buộc nhãn tên cây để khỏi nhầm lẫn (Giáo viên nhắc nhở học sinh chỉ lấy mẫu ở cây mọc dại) b. Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm: - Xác định tên một số cây quen thuộc - Vị trí phân loại: tới lớp: đối với thực vật hạt kín – tới ngành đối với các ngành rêu dưỡng xỉ  hạt trần c. Ghi chép: - Ghi chép ngay những điều quan sát được - Thống kê vào bảng kẽ sẵn Hoạt Động 2 : Quan sát nội dung tự chọn * Học sinh có thể tiến hành theo 1 trong 3 nội dung + Quan sát biến dạng của rể, thân, lá + Quan sát mối quan hệ giữa thực vật với thực vật và thực vật với động vật + Nhận xét về sự phân bố của thực vật trong khu vực tham quan * Cách thực hiện: - Giáo viên phân công các nhóm lựa chọn 1 nội dung quan sát. Ví dụ: nội dung B: cần quan sát các vấn đề sau: + Hiện tượng cây mọc trên cây: rêu, lưỡi mèo + Hiện tượng cây bóp cổ: cây si, đa, đế,… mọc trên cây gỗ to. + Quan sát thực vật sống ký sinh: tầm gửi, dây tơ hồng + Quan sát hoa thụ phấn nhờ sâu bọ  Rút ra nhận xét về mối quan hệ thực vật với thực vật và thực vật với động vật. Hoạt Động ...
— Xem thêm —
Bình luận