Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 39 :BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Số trang: 5
Mã số: 202371
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 10:42:30
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu . Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức 2/ Kỹ năng: Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 39 – 1 Phiếu học tập Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức Đặc điểm – Nồng độ các chât – Nước tiểu đầu Lõang Nước tiểu chính thức BÀI 39 : BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu . Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức 2/ Kỹ năng: Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 39 – 1 Phiếu học tập Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức Đặc điểm Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức ––– Nồng độ các chât Lõang +++ Đậm đặc hòa tan ––– Chất độc chất cạn bã ––– Chất dinh dưỡng Có ít Có nhiều +++ Có nhiều +++ Gần như không III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : + Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống ? + Bài tiết ở cơ thể người do các cơ quan nào thực hiện ? + Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ? 3 / Các hoạt động dạy và học: a) Mở bài: Mỗi quả thận chứa khỏang 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu , quá trình đó diễn ra như thế nào ?  Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Tạo thành nước tiểu Mục tiêu: Hs trình bày được sự tạo thành nước tiểu . Đồng thời chỉ ra được sự khác nhau giữa I/ Tạo thành nước tiểu: ––– Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình : nước tiểu đầu với huyết tương và nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức. Cách tiến hành: ––– GV yêu cầu học sinh quan sát hình 39.1  tìm hiểu quá trình hình thành nước tiểu ––– Yêu cầu các nhóm thảo lụân : + Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào ? Diễn ra ở đâu ? ––– GV tổng hợp các ý kiến . ––– GV yêu cầu học sinh đọc lại chú thích hình 39.1  thảo luận : + Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ( huyết tương ) ở điểm nào ? + Hòan thành bảng so sánh ––– Học sinh thu nhận và xử lí thông tin mục + quan sát hình 39 . 1, trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời ––– Quá trình tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình . ––– Các nhóm bổ sung ––– Học sinh thảo luận nhóm: + Nước tiểu đầu không có tế bào và Prôtêin + Học sinh hoàn thành bảng so sánh ––– Đại diện các nhóm trình bày +++ Quá trình lọc máu : Ở cầu thận  tạo ra nước tiểu đầu . +++ Quá trình hấp thụ lại ở ống thận +++ Quá trình bài tiết : Hấp thụ lại chất cần thiết Bài tiết ti61p chất thừa , chất thải  Tạo thành nước tiểu chính thức . II . Bài tiết nước nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức ––– GV gọi học sinh lên sửa và bổ sung ––– GV chốt lại kiến thức Hoạt động 2: Bài tiết nước tiểu Mục tiêu : Cách tiến hành: ––– GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin  trả lời câu hỏi : +++ Sự bài tiết n .tiểu ...
— Xem thêm —
Bình luận