BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO TRẺ KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Lượt xem: 964
Số trang: 0
Mã số: 201994
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 13:44:42
BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO TRẺ KHÁM PHÁ KHOA HỌC

ĐẶT VẤN ĐỀ:

   Khi nghe nói đến “ Trẻ mầm non Khám Phá Khoa Học”, mọi người đều

rất ngạc nhiên và tự hỏi: “ Trẻ mầm non chứ có phải là cấp II, cấp III hay

Đại học đâu mà Khám phá khoa học? ” Bản thân tôi lúc đầu cũng nghĩ như  

vậy nhưng sau khi tham khảo một số tài liệu nói về “ Khám phá khoa học”

và dự giờ một vài hoạt động khoa học của khối Lá, tôi tự đặt câu hỏi: “ Tại

sao mình không lấy những thí nghiệm từ các tài liệu nhưng phải tìm hiểu kỹ

xem đề tài nào phù hợp với trẻ và những kỹ năng, thao tác thử nghiệm nào

phù hợp với trẻ lớp mình và tạo thành các hoạt động khám phá khoa học cho

trẻ Mẫu Giáo?” BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO TRẺ KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐẶT VẤN ĐỀ:    Khi nghe nói đến “ Trẻ mầm non Khám Phá Khoa Học”, mọi người đều rất ngạc nhiên và tự hỏi: “ Trẻ mầm non chứ có phải là cấp II, cấp III hay Đại học đâu mà Khám phá khoa học? ” Bản thân tôi lúc đầu cũng nghĩ như   vậy nhưng sau khi tham khảo một số tài liệu nói về “ Khám phá khoa học” và dự giờ một vài hoạt động khoa học của khối Lá, tôi tự đặt câu hỏi: “ Tại sao mình không lấy những thí nghiệm từ các tài liệu nhưng phải tìm hiểu kỹ xem đề tài nào phù hợp với trẻ và những kỹ năng, thao tác thử nghiệm nào phù hợp với trẻ lớp mình và tạo thành các hoạt động khám phá khoa học cho trẻ Mẫu Giáo?”
— Xem thêm —