Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 11:59:16
Nắm vững phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. - vận dụng được các tính chất của các hình hộp để giải toán 2- kỹ năng: - vẽ được hình học đơn giản của các hình có tính vuông góc. - chứng minh được các bài toán hai mặt vuông góc đơn giản 3- tư duy: - tư duy trừu tượng đến thực tế. Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008 Tiết: 41 BÀI DẠY: LUYỆN TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC I-MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1- Kiến thức: - nắm vững phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. - vận dụng được các tính chất của các hình hộp để giải toán 2- kỹ năng: - vẽ được hình học đơn giản của các hình có tính vuông góc. - chứng minh được các bài toán hai mặt vuông góc đơn giản 3- tư duy: - tư duy trừu tượng đến thực tế. 4- thái độ học tập: - nghiêm túc , tự giác. II- PHƯƠNG TIỆN: 1-Giáo viên: giáo án,bảng phụ trắc nghiệm, phiếu trắc nghiệm cho học sinh, SGK. 2- học sinh: sgk, vở bầ tập,dụng cụ học tập hình học. III- PHƯƠNG PHÁP: - vấn đáp, gợi mở, hình học trực quan. IV – CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1- ổn định lớp: 1 phút 2- Kiểm tra bài cũ: (6-7 phút) - định nghĩa và điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc - các tính chất định lý. - lấy một mô hình cụ thể trong thực tế hai mặt phẳng vuông góc. 3- Bài giảng:33 phút 4- Củng cố:( 4 phút) - Khái niệm góc giữa hai mặt phẳng  khái niệm hai mặt phẳng vuông góc. - Phương pháp chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc. - Các tính chất của các hình hộp. hoạt động của GV hoạt động HS Ghi bảng Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008 1: học sinh đọc đề GV phân tích đề, vẽ hình 2 Tính AB.phương pháp tính AB ? * Đặc điểm của hai ADC, BDC ? mối quan hệ của JA và JB ? độ dài JA và JB ? *      JACDBCDACD BCDACD )()( )()( đặc điểm ABJ ?  độ dài AB? 3 Tính IJ.phương pháp tính IJ ? *vai trò của IJ trong ABJ ?  IJ = ? HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRÌNH BÀY NHƯ BÊN học sinh phân tích và vẽ hình . ADC, BDC là 2 tam giác cân và = nhau vậy JA = JB JA = JB=22)2(DCAC = 22xa AB=JA2=2 22xa ????....... IJ là đường trung tuyến từ góc vuông.Vậy ta có: IJ=AB\2=2 1)(222xa ...
— Xem thêm —
Bình luận