MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết

Lượt xem: 159
Số trang: 0
Mã số: 201504
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-18 14:03:36
Ban hành kèm theo quyết định số 2870/QĐ-UBND quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, ubnd cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Ban hành kèm theo quyết định số 2870/QĐ-UBND quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, ubnd cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
— Xem thêm —