Tài liệu

2000 câu thi bằng A và B tiếng anh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1891     Tải về: 46     Lượt mua: 3    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 280
Tài liệu 2000 câu thi bằng A và B tiếng anh - tài liệu, sách iDoc.VnCác bạn học sinh, các bạn sinh viên, và thậm chí những ai đã và đang đi làm đều nhận thấy được tầm quan trọng củ
600 SENTENCES OF CERTIFICATE A
I. GRAMMAR (300 SENTENCES)
1. Is Susan ........... home?
a. in
b. at
c. on
d. under
--> b
2. "Do the children go to school every day?"
"....................."
a. Yes, they go.
b. Yes, they do.
c. They go.
d. No, they don't go.
--> b
3. What ............ now?
a. is the time
b. does the time
c. is time
d. is it
--> a
4. They always go to school ............. bicycle.
a. with
b. in
c. on
d. by
--> d
5. What color ........... his new car?
a. have
b. is
c. does
d. are
--> b
6. Are there many students in Room 12?
- "..................................................."
a. Yes there are.
b. Yes, they are.
c. Some are.
d. No they aren't.
--> a
7. You should do your ................. before going to class.
a. home work
b. homework
c. homeworks
d. housework
--> b
8. Mr. Pike ............ us English.
a. teach
b. teaches
c. teaching
d. to teach
--> b
9. Tom and ............. are going to the birthday party together.
a. I
b. me
c. my
d. mine
--> a
10. Our English lessons are ............... long.
a. many
b. much
c. a lot of
d. very
--> d
11. Bangkok is ............ capital of Thailand.
a. a
b. one
c. the
d. an
--> c
12. Are you free ............ Saturday?
a. on
b. at
c. in
d. into
a
13. There are .............. girls in our class.
a. no
b. not
c. none
d. none of
--> a
14. Let ............ go for a walk.
a. we
b. us
c. you
d. our
--> b
15. What is your name?
- .......... name is Linda.
a. Your
b. His
c. My
d. Her
--> c
16. What's ............. name?
- His name is Henry.
a. his
b. her
c. your
d. my
--> a
17. I'm a pupil.
- I'm a ................, too.
a. teacher
b. pupil
c. student
d. doctor
--> b
18. Is this your pencil? No, it isn't. It is .......... pencil.
a. his
b. my
c. your
d. hers
--> a
19. Are these your coats?
Yes they are .............
a. their coats
b. ours
c. our coats
d. yours
--> b
20. Are your free ............ Friday evening?
a. in
b. at
c. on
d. from
--> c
21. There are six pencils ........... the box.
a. in
b. at
c. on
d. into
--> a
22. Where is your mother?
She's .......... the kitchen.
a. in
2000 câu thi bằng A và B tiếng anh
Các bạn học sinh, các bạn sinh viên, và thậm chí những ai đã và đang đi làm đều nhận thấy được tầm quan trọng của tiếng Anh. Tuy nhiên, cách để nhận ra được sự quan trọng ấy thì vô vàn, từ thầy cô, từ cha mẹ, từ những người đi trước và kể cả chính mình phải trải nghiệm những thất bại mới chịu tin rằng tiếng Anh thật sự quan trọng với không-phải-một-ai-xa-lạ mà là chính mình. Bài viết dưới đây của một em sinh viên năm 3 khoa Quản lý Công nghiệp trường Đại học Bách khoa Tp.HCM. Xuyên suốt bài tâm sự của em ấy, các bạn dễ dàng nhận ra rằng em ấy là một người giỏi. Vậy điều gì khiến em đến bây giờ vẫn còn rất giận bản thân mình? Em ấy có tâm sự với tôi, “Lúc em nghe các anh chị, thầy cô nói rằng tiếng Anh quan trọng lắm, em chỉ nghĩ, chắc với một ai đó giỏi, cần Anh văn để giỏi hơn, nếu không thì giỏi giỏi cũng ổn rồi. Giờ em mới biết…”Không muộn đâu em, em còn trẻ lắm, tôi chúc em “Một lần ngã là một lần bớt dại” để tiếp tục viết tiếp cuộc đời em bằng những thành công!
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1891     Tải về: 46     Lượt mua: 3    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Luyện thi Anh văn chứng chỉ A-B-C (60 Test) Lượt tải: 560 Lượt xem: 28390
Đề luyện thi anh văn bằng B Lượt tải: 310 Lượt xem: 19933
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CHỨNG CHỈ A, B ANH VĂN Lượt tải: 183 Lượt xem: 13615
Đề thi tiếng anh trình độ B Lượt tải: 96 Lượt xem: 12623
Có thể bạn quan tâm