DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

Lượt xem: 1537
Số trang: 0
Mã số: 199953
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-28 02:43:47
I. MỤC TIấU CỦA BÀI DẠY
- N¾m được những yêu cầu về diễn đạt và một số cách diễn đạt hay trong văn
nghị luận .
- Nhận biết được những đặc sắc trong cách diễn đạt của một đoạn văn, bài nghị luận và
có kĩ năng diễn đạt tốt .
II. CHUẨN BỊ & CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
Bài học này là bài thực hành nên phơng pháp dạy chủ yếu là kết hợp làm việc cá
nhân, trao đổi theo nhóm để hoàn thành các bài tập.
III. TIẾN TRèNH BÀI DẠY:
-
Ổn định lớp; kiểm tra bài cũ đó học ở tiết trước;
- Bài mới : Giới thiệu bài mới
Tg
Hoạt động của GV & HS
Nội dung cần đạt
1.Yêu cầu về diễn đạt trong văn nghị luận :
- Đây là hai đoạn văn nghị luận cùng viết về một
- Cùng trình bày một nội chủ đề, cùng viết về một nội dung. Tuy nhiên mỗi
dung cơ bản giống nhau nhng đoạn lại có cách dùng từ ngữ khác nhau.
cách dùng từ ngữ của hai
- Nhợc điểm lớn nhất của đoạn văn (1) là dùng từ
đoạn khác nhau nh thế nào? thiếu chính xác, không phù hợp vói đối tợng đợc
Hãy chỉ rõ u điểm và nhợc nói tới. Đó là những từ ngữ: nhàn rỗi, chẳng I. MỤC TIấU CỦA BÀI DẠY - N¾m được những yêu cầu về diễn đạt và một số cách diễn đạt hay trong văn nghị luận . - Nhận biết được những đặc sắc trong cách diễn đạt của một đoạn văn, bài nghị luận và có kĩ năng diễn đạt tốt . II. CHUẨN BỊ & CÁCH THỨC TIẾN HÀNH Bài học này là bài thực hành nên phơng pháp dạy chủ yếu là kết hợp làm việc cá nhân, trao đổi theo nhóm để hoàn thành các bài tập. III. TIẾN TRèNH BÀI DẠY: - Ổn định lớp; kiểm tra bài cũ đó học ở tiết trước; - Bài mới : Giới thiệu bài mới Tg Hoạt động của GV & HS Nội dung cần đạt 1.Yêu cầu về diễn đạt trong văn nghị luận : - Đây là hai đoạn văn nghị luận cùng viết về một - Cùng trình bày một nội chủ đề, cùng viết về một nội dung. Tuy nhiên mỗi dung cơ bản giống nhau nhng đoạn lại có cách dùng từ ngữ khác nhau. cách dùng từ ngữ của hai - Nhợc điểm lớn nhất của đoạn văn (1) là dùng từ đoạn khác nhau nh thế nào? thiếu chính xác, không phù hợp vói đối tợng đợc Hãy chỉ rõ u điểm và nhợc nói tới. Đó là những từ ngữ: nhàn rỗi, chẳng
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu