ĐỀ THI HỌC SINHTài liệu tham khảo dành cho giáo ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: ĐỊA LÍ viên, học sinh chuyên môn địa lý - GIỎI NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: ĐỊA LÍ

Lượt xem: 223
Số trang: 0
Mã số: 198308
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 06:10:08
   ĐỀ THI  HỌC SINH GIỎI  NĂM HỌC 2011 – 2012  MÔN: ĐỊA LÍ
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn địa lý -
Câu 1: hãy vẽ mô hình mô tả sự phân chia mùa trên trái đất,. Nêu tóm tắt đặc điểm từng mùa và cho biêt khu vực có biểu hiện các mùa rõ nét nhất.Câu 2: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học em hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của địa hình khí hậu, sông ngòi, của miền Bắc cà đông Bắc Bắc Bộ.câu 3: dựa vào alat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học ,em hãy viết một báo cáo ngắn về thực trạng kinh tế việt nam    ĐỀ THI  HỌC SINH GIỎI  NĂM HỌC 2011 – 2012  MÔN: ĐỊA LÍ Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn địa lý - Câu 1: hãy vẽ mô hình mô tả sự phân chia mùa trên trái đất,. Nêu tóm tắt đặc điểm từng mùa và cho biêt khu vực có biểu hiện các mùa rõ nét nhất.Câu 2: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học em hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của địa hình khí hậu, sông ngòi, của miền Bắc cà đông Bắc Bắc Bộ.câu 3: dựa vào alat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học ,em hãy viết một báo cáo ngắn về thực trạng kinh tế việt nam
— Xem thêm —