Giáo án Mỹ thuật lớp 9 : Tên bài dạy : TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANG

Lượt xem: 2310
Số trang: 0
Mã số: 198262
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 05:27:52
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ                         THỜI TRANG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Hs hiểu về nội dung và sự cần thiết của thiết kế thời trang  trong cuộc sống . - Hs biết tạo dáng một số mẫu thời trang theo ý thích. - Hs coi trọng những sản phẩm bvăn hoá mang bản sắc văn hoá  dân tộc. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: * Giáo viên. - Tranh ảnh phóng to một số mẫu thời trang. - ảnh trang phục dân tộc truyền thống và hiện đại trang phục  nước ngoài. * Học sinh. - SGK. - ảnh về thời trang. - Giấy vẽ hoặc vở thực hành.  TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ                         THỜI TRANG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Hs hiểu về nội dung và sự cần thiết của thiết kế thời trang  trong cuộc sống . - Hs biết tạo dáng một số mẫu thời trang theo ý thích. - Hs coi trọng những sản phẩm bvăn hoá mang bản sắc văn hoá  dân tộc. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: * Giáo viên. - Tranh ảnh phóng to một số mẫu thời trang. - ảnh trang phục dân tộc truyền thống và hiện đại trang phục  nước ngoài. * Học sinh. - SGK. - ảnh về thời trang. - Giấy vẽ hoặc vở thực hành. 
— Xem thêm —