Giáo án Mỹ thuật lớp 9 : Tên bài dạy : VẼ TRANH ĐỀ TÀI LỄ HỘI - Bài kiểm tra 1 tiết -

Lượt xem: 7273
Số trang: 0
Mã số: 198228
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 05:09:54
VẼ TRANH ĐỀ TÀI LỄ HỘI                    - Bài kiểm tra 1 tiết - I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - HS hiểu ý nghĩa và nội dung của một số lễ hội ở nước ta. - HS biết cáhc vẽ và vẽ được tranh về đề tài lễ hội. - HS yêu quý quê hương và những lễ hội của dân tộc. II. CHUẨN BỊ. 1. Tài liệu tham khảo. - Tranh ảnh các bài viết về đề tài lễ hội ở báo chí và ấn phẩm. 2. Đồ dùng dạy học. Giáo viên:     -  ảnh về các lễ hội ở nước ta.     -   Bài viết về đề tài lễ hội của HS các lớp trước .     -  Sưu tầm 1 số tranh ảnh của hoạ sĩ, của HS về đề tài khác. Học sinh.     -  SGK.     -  Tranh ảnh về đề tài lễ hội.  VẼ TRANH ĐỀ TÀI LỄ HỘI                    - Bài kiểm tra 1 tiết - I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - HS hiểu ý nghĩa và nội dung của một số lễ hội ở nước ta. - HS biết cáhc vẽ và vẽ được tranh về đề tài lễ hội. - HS yêu quý quê hương và những lễ hội của dân tộc. II. CHUẨN BỊ. 1. Tài liệu tham khảo. - Tranh ảnh các bài viết về đề tài lễ hội ở báo chí và ấn phẩm. 2. Đồ dùng dạy học. Giáo viên:     -  ảnh về các lễ hội ở nước ta.     -   Bài viết về đề tài lễ hội của HS các lớp trước .     -  Sưu tầm 1 số tranh ảnh của hoạ sĩ, của HS về đề tài khác. Học sinh.     -  SGK.     -  Tranh ảnh về đề tài lễ hội. 
— Xem thêm —