Nhúng
Toàn màn hình
/ 12
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-08-19 18:33:09
95 SỬ DỤNG PHÈN NHÔM VÀ PHÈN SẮT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THÂM CANH USING OF ALUM AND FERROUS SULFATE IN TREATMENT OF WASTEWATER FROM INTENSIVE STRIPED CATFISH POND Trương Quốc Phú1 ABSTRACT The research was carried out at college of aquaculture and fisheries, Can Tho University from March to June, 2008. The objective of the research is rapidly reducing nutrient matters lower than limits of water quality standards TCVN 6984-2001 and TCVN 5945-2005 for allowed directly discharge to surrounding rivers and canals. The research includes three experiments with three flocculants chemicals, cake alum and potash alum and ferrous sulfate. Each experiment was designed five treatments: 0, 5, 10, 15 and 20 mg/L of flocculants and replicated three times for each treatment. Turbidity, total nitrogen (TN), soluble reactive phosphorus (SRP) and total phosphorus (TP) were measured at beginning, 2, 12 and 24 hours. The results showed that both cake alum and potash alum have effective reduced turbidity, soluble reactive phosphorus and total phosphorus. With concentration of 20 mg/L, cake alum and potash alum have not significantly changed pH and concentration of aluminum of water. Ferrous sulfate has also effective reduced soluble reactive phosphorus and total phosphorus but has not reduced turbidity of water. Concentration of total iron of water has increased when treated with ferrous sulfate. Cake alum, potash alum and ferrous sulfate have not effective reduced total nitrogen of water. Keyword: alum, ferrous sulfate, wastewater, striped catfish TÓM TẮT Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Thủ y sản, Đại học Cần Thơ từ 3-6/2008. Mục tiêu của nghiên cứu là xử lý làm giảm nhanh hàm lượng vật chất dinh dưỡng xuống thấp hơn mức cho phép của tiêu chuẩn chất lượng nước TCVN 6984-2001 và TCVN 5945-2005 để được thải trực tiếp ra sông rạch. Nghiên cứu gồm 3 thí nghiệm với 3 loại hóa chất gây keo tụ gồm: phèn nhôm đơn (Al2(SO4)3.18H2O), phèn nhôm kép (KAl(SO4)2.12H2O) và phèn sắt (FeSO4.7H2O). Mỗi thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức với nồng độ xử lý là 0, 5, 10, 15, và 20 mg/L, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Độ đục, tổng đạm (TN), lân hòa tan (SRP) và tổng lân (TP) được đo lúc bắt đầu, 2, 12 và 24 giờ sau khi tiến hành thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho thấy cả hai loại phèn nhôm đều có tác dụng làm giảm độ đục, lân hòa tan (SRP) và tổng lân (TP)trong nước. Với hàm lượng xử lý 20 mg/L, phèn nhôm không làm thay đổi lớn p H và hàm lượng Al trong nước. Khác với phèn nhôm, phèn sắt có tác dụng làm giảm lân hòa tan và tổng lân nhưng không làm giảm độ đục của nước. Hàm lượng sắt tổng số trong nước tăng khi xử lý phèn sắt. Cả loại hóa chất đều không có tác dụng làm giảm tổng đạm (TN) trong nước. Từ khóa: Phèn nhôm, phèn sắt, nước thải, cá tra 1 Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ 96 GIỚI THIỆU Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có khoảng 600.000 ha diện tích mặt nước ngọt, là nơi có tiềm năng rất lớn cho việc nuôi các loài cá nước ngọt như: Cá tra, basa, vồ đém, hú, tôm càng xanh, cá rô đồng… trong đó, cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là đối tượng được nuôi chính và tru yền thống. Cá tra với đặc điểm dễ nuôi, thích ứng tốt với điều kiện môi trường nên được nuôi phổ biến trong các ao đất của nông dân các tỉnh ĐBSCL, đặc biệt là các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ… Mặc dù diện tích có giảm trong năm 2006 và 2008 nhưng năng suất nuôi cá Tra thâm canh liên tục tăng trong những năm gần đây. Theo số liệu thống kê năm 2008, diện tích nuôi cá Tra thâm canh của ĐBSCL đạt 5240 ha, sản lượng đạt 1,128 triệu tấn (http://www.vnchannel.net). Sản lượng và diện tích nuôi tăng là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển nuôi thủy sản ở ĐBSCL, nhưng cũng có điều đáng quan tâm là ...
— Xem thêm —
Bình luận