Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 15:56:14
1 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 20 dạy trẻ phân biệt điểm đúng các nhóm có 5 đối tượng Bài 20 DẠY TRẺ PHÂN BIỆT, ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ 5 ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu: - Trẻ nhận biết nhóm có 5 đối tượng, đếm đến 5 2. Chuẩn bị: - Mỗi trẻ 2 loại đồ chơi, mỗi loại có 5 cái (ví dụ hạt xanh, hạt đỏ) - Đồ dùng của cô : tương tự của trẻ, với kích thước phù hợp. . - Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 5 đặt xung quanh lớp. 3. Hướng dẫn: (Tiến hành tương tự bài 10 và bài 14) + Phần l: Ôn số lượng 3 và 4 - Cô cho trẻ tìm và tạo các nhóm có số lượng 3 và 4. Cho trẻ đếm bằng nhiều cách. Ví dụ: đếm nhóm đối tượng có cách sấp xếp khác nhau, đếm nhẩm, đếm bằng số tiếng ộng v.v. + Phần 2: Tạo số 5. Ðếm đến 5 -Trẻ so sánh tất cả hạt xanh với 4 hạt đỏ bằng cách xếp tương ứng 1-1. - Cho trẻ nhận xét số hạt màu nào nhiều hơn, vì sao? - Cô và trẻ lần lượt đếm số hạt dỏ, hạt xanh. -Trẻ tìm cách thêm bớt để số hạt xanh bằng số hạt đỏ. Cho trẻ đếm và nhận xét số hạt màu xanh và màu đỏ lúc đó cùng có mấy hạt. + Phần 3: Luyện tập - Cho trẻ tìm và tạo các nhóm có 5 đồ vật xung quanh lớp. (Có thể cho trẻ chơi trò chơi “Tìm đúng số nhà”).
— Xem thêm —
Bình luận